28. junij 2008

Pavlovo leto

Rimska cerkev pričenja danes, 28. junija 2008, leto svetega Pavla. Leto bodo obhajali v spomin na njegovo domnevno 2000. obletnico rojstva, zaključili pa ga bodo 29. junija 2009.

Kot lahko preberemo v sporočilu na povezavi, bodo leto apostola Pavla celo obogatili s posebnimi odpustki, kar je v popolnem nasprotju s tistim, kar je sv. Pavel ves čas učil: odrešenju sola fide (samo po veri).

Poleg tega priporočajo tudi zbiranje kipov in slik apostola Pavla, o čemer lahko berete na tej povezavi. Ne vem sicer, kaj bi rekel Pavel ob vnemi po zbiranju podob, katerih češčenja ni nikjer priporočal in ga tudi ne bi priporočal, ampak ravno nasprotno. Bojim se, da bo na koncu vse skupaj izpadlo nekako po tisti shakespearovski: "Veliko hrupa za nič."

Zanimivo se mi zdi, da obhajajo Pavlovo leto ravno v času, ko obhajamo v protestantskem svetu in širše dve pomembni obletnici: na Slovenskem Trubarjevo leto 2008, v svetu pa bo leto 2009 Calvinovo leto (petstoletnica rojstva). Oba reformatorja, Primož Trubar in Jean Calvin, sta bila pristna slednika Pavlovega nauka. Gre morda za namerno prekrivanje teh dveh obletnic s strani Rima, ali za naključje? Morda pa gre za dodatno poudarjanje povezanosti apostola narodov z velikimi reformatorji? Recimo, da je tako.

Vsem, ki to berete, torej želim torej blagoslovljeno Pavlovo leto. Naj končam s Pavlovimi besedami: "Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: saj so vsi grešili in so brez Božje slave, opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu." (Rim 3, 22-24)Ni komentarjev: