26. september 2008

Vinko Ošlak: Čigav je torej Trubar?

To vprašanje je aktualno le za nekatere na zemlji, saj je na nebu stvar že davno odločena: Trubar pripada tistemu, ki mu je brez pridržka izročil svoje življenje, in je tudi vse, kar je delal in naredil na zemlji, delal in naredil zanj, namreč Kristusa, in v slavo tistega, ki ga je poslal, namreč njegovega Očeta. Ko je še živel na zemlji, so ga njihovi predhodniki večkrat pregnali iz dežele, v kateri in za katero je bil rojen, mu odvzeli premoženje, katerega njegovih sotrudnikov za evangelij obesili ali drugače usmrtili, kakor slovenjgraškega pastorja Hansa Hasa (Janža Zajca, kakor je zapisal Trubar), ki so ga leta 1527 obesili v Gradcu na vztrajno prizadevanje njegovega katoliškega »kolega« župnika dr. Prygla, sicer znanega slovenskega humanista (sadovi humanizma!)[...]

Več v Dnevniku, 26. 9. 2008>>>>>>>

Ni komentarjev: