20. junij 2009

Ali res pridejo pridne punce v nebesa, poredne pa povsod?

Za naslov tega prispevka sem malce preoblikoval naslov znane knjige avtorice Ute Ehrhardt, Pridne punce pridejo v nebesa, poredne pa povsod. Naslov bi lahko priredili tudi za moške: pridni fantje pridejo v nebesa, poredni pa povsod, ali pa kar za vse ljudi brez izjeme: pridni ljudje pridejo v nebesa, poredni pa povsod.

Ta zadnja izjava je po mišljenju večine nekaj, kar uči krščanstvo. Večina Slovencev in sploh Evropejcev bi zagotovo povedala, da krščanstvo uči, da pridejo dobri ljudje v nebesa, kar pa vsekakor ni res. Krščanstvo ne uči, da pridejo dobri ljudje v nebesa, ampak da so slabi tisti, ki pridejo tja.

Ne verjamete? Pa poglejmo, kaj je o tem rekel Jezus ob neki priložnosti!

Spotoma je zagledal Levija, Alfejevega sina, ki je sedèl pri mitnici, in mu rekel: "Hôdi za menoj!" In ta je vstal in šel za njim. In ko je bil pri mizi v njegovi hiši, je veliko cestninarjev in grešnikov sedelo z Jezusom in njegovimi učenci; bilo jih je namreč veliko in so hodili za njim. Ko so pismouki med farizeji videli, da jé z grešniki in cestninarji, so rekli njegovim učencem: "Kako to, da jé s cestninarji in grešniki?" Jezus je to slišal in jim rekel: "Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike." (Mr 2, 14-17)

Iz zgornjega odlomka je razločno razvidno, da se je Jezus družil z ljudmi, ki so v očeh dobrih in pridnih punc in fantov (ki so bili prepričani, da jim nebesa ne uidejo, saj so vendar pridni), veljali za najresnejše kandidate za pogubljenje. Ampak Jezus je pridnim fantom (in puncam) povedal, da ni prišel klicat njih, pridnih fantov (in punc), ampak grešnike.

Zdaj pa si poglejmo, kdo je sploh v svetopisemskem smislu pravičen, oziroma pridna punca ali priden fant. Prerok Izaija je napisal: "Glej, ti si se srdil in mi smo grešili, če bi se vedno držali tvojih poti, bi bili rešeni. Vsi smo postali kakor umazanec, vsa naša pravična dela kakor umazana obleka." (Iz 64,4b.5a) Če bi se vedno držali Božjih poti, bi bili rešeni. Ampak nihče se ne drži vedno njegovih poti. Zato so pravična dela slehernega človeka v Božjih očeh kot umazana obleka. To je dejstvo, ki se ga pridni fantje in punce v Jezusovem času niso zavedali. To je dejstvo, ki se ga pridni fantje in punce ne zavedajo niti danes. Izaija pravi dalje: "Nikogar ni, ki bi klical tvoje ime, ki bi se prebudil, da bi se te držal, kajti skril si svoj obraz pred nami, prepustil si nas môči naše krivde." (Iz 64,6) V tem odlomku nam prerok pove, zakaj se nihče ni sposoben držati Boga: zaradi krivde, ki izvira iz človekovega greha. Ta krivda dela človeka nesposobnega pred Bogom. Ravno zato pridne punce in pridni fantje ne pridejo v nebesa.

Seveda se bo kdo našel in rekel, da se ga ne da primerjati s kakim notoričnim lopovom ali morda kakim diktatorjem iz preteklosti. On ali ona je vendar nadvse moralna in visoko etična oseba. Po svoje morda res. Ampak to je podobno kot bi primerjali ljudi, ki se vzpenjajo na gore. Kak grič ni najbrž skoraj za nikogar prezahteven. Na kakega tisočaka se jih že manj poda, ampak še vedno precej. Zelo malo jih zmore Mt. Everest. Taki si res zaslužijo, da jih imamo za pridne punce in fante. Toda, pozor! Naj se slednji še tako trudijo, tudi ti so ravno toliko zmožni z roko doseči luno kot nekdo v Prikaspijski depresiji, ki bi skušal narediti isto stvar. Božjih kriterijev ni sposoben nihče izpolnjevati.

Kaj pa poredne punce in poredni fantje? Pravzaprav je to edina človeška kategorija, ki lahko pride tudi v nebesa. Torej drži, da pridejo poredne punce v nebesa. Seveda velja isto za poredne fante. Kako to vemo? Jezus, je povedal, da je prišel klicat grešnike, torej poredne, slabe punce in poredne, slabe fante. Na drugem mestu pa je rekel dobrim fantom (in implicite puncam): "Resnično, povem vam: Cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo." (Mt 21,31) Tole je res videti kot narobesvet. Ta Jezusova trditev je v popolnem nasprotju s posvetnim humanizmom in z religijami, ki pravijo, da bodo ljudje prišli v nebesa, če bodo "pridni", oziroma "dobri".

Zakaj tako? Božja milost deluje skladno z Božjo voljo in njegovim načrtom. Bog kliče, kakor in kogar on hoče. Mnogi ljudje sicer slišijo evangelij, a se ne odzovejo. So pa tudi taki, ki se odzovejo. To so tisti, ki se zavedajo svojega stanja, ki vedo, da ni v njih ničesar, kar bi jih opravičevalo pred Bogom, zato sprejmejo Kristusovo pravičnost in jo posvojijo. Do tega zavedanja pa pridejo po intervenciji Svetega Duha. Med njimi so seveda tudi nekatere pridne punce in nekateri pridni fantje. Bog deluje tudi nanje, kajti "Veter(1) veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha." (Jn 3,8) Pridne punce in pridni fantje, ki ob pomoči Svetega Duha spoznajo, da je njihova pridnost pred Bogom toliko vredna kot umazana obleka, in da so tudi oni v Božjih očeh poredne punce in poredni fantje, imajo zagotovljena nebesa. Jezus ni prišel klicat pravičnih, ampak grešnike!

Jezusov nauk torej ne uči, da so pridni kaj na boljšem kot poredni, oziroma slabi, ampak da v Božjih očeh pravzaprav ni zares pridnih. Zanj začnemo vsi iz neke depresije, od spodaj... In le tisti, ki se zave svojega dejanskega stanja, pride v nebesa. Ti pa se najdejo med porednimi puncami in fanti. Samo med temi.


(1) Besedna igra; gr. beseda pomeni tako veter kot Duh (ali duh). (Vir: Sveto pismo - SSP)


Vsi svetopisemski navedki so vzeti iz SSP.


Ni komentarjev: