13. avgust 2009

Marijina prednost

"Ko je pa še govoril množici, glej, mati njegova in bratje njegovi so stali zunaj in radi bi bili ž njim govorili. In nekdo mu reče: Glej, mati tvoja in bratje tvoji stojé zunaj in radi bi s teboj govorili. On pa odgovori in reče tistemu, ki mu je povedal: Kdo je mati moja? in kdo so bratje moji? In iztegnivši roko svojo na učence svoje, reče: Glej, mati moja in bratje moji! Kajti kdorkoli izpolni voljo Očeta mojega, ki je v nebesih, on mi je brat in sestra in mati." (Mt 12, 46-50 CHR) 

"Zgodi se pa, ko je to govoril, da povzdigne neka žena izmed množice glas svoj in mu reče: Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki si jih sesal! On pa veli: Veliko bolj blagor tem, ki besedo Božjo poslušajo in jo hranijo! " (Lk 11,27.28 CHR)

Rimski katoličani zelo radi očitajo nam evangelijskim, da zaničujemo Marijo, ker je ne častimo tako, kakor to delajo oni. Nismo namreč ravno prepričani, da bi bila v trenutku, ko je bila spočeta, brez izvirnega greha in da je bila v trenutku smrti z dušo in telesom prenesena v nebesa. Razen tega tudi ne verujemo, da bi morali k njej moliti kot k nekakšni boginji, priprošnjici in srednici "vseh milosti" (sic!), saj nas Sveto pismo jasno uči: "Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus." (1Tim 2,5 SSP) Če je torej samo eden srednik, ne pomeni, da bi jih bilo več. To bi bilo podobno, kot bi trdili, da je več bogov.

Ko so Jezusu omenili, da ga zunej čakajo njegova mati in bratje, ni pokazal prav nobene vzhičenosti. Še več! Spolnjevanju Božje volje je namenil večjo pozornost kot dejstvu, da je neka oseba njegova mati. Vsa Marijina prednost je torej v tem, da je spolnjevala Božjo voljo, ne pa v dejstvu, da je bila Jezusova mati. Da pa nekdo spolnjuje Božjo voljo, je stvar milosti, ne njegova zasluga.

Zelo podoben primer imamo v Lukovem evangeliju, kjer daje Jezus prednost poslušanju in ohranjanju Božje besede, ne pa dejstvu, da je bila Marija njegova mati. Zato je John Piper nekje napisal: "Boljše je poslušati Božjo besedo, kot biti Božja mati." Vsa prednost Marije torej ni bila v tem, da je rodila Boga in človeka Jezusa Kristusa, ampak v tem, da je spolnjevala Božjo voljo ter poslušala in ohranjala Božjo besedo. To pa je tudi prednost vsakega resničnega kristjana, ne le Marije.

Ni komentarjev: