07. avgust 2009

Rapanje Jovana Mackenzya na temo herezijJovan Mackenzy se je v tej skladbi lotil vseh mogočih odklonov in ponaredkov znotraj krščanskega prostora, v prvi vrsti tistih, pri katerih gre predvsem za denar in hkrati za poplitvenje in razvodenitev krščanskega sporočila. Na muho je vzel tako razne teleevangeliste, ki se denarno okoriščajo na račun naivnosti in stisk vernikov, kot liberalne kristjane (tu ni mišljen liberalizem v političnem smislu), ki so izničili evangelij milosti, lotil pa se je tudi papeške religije. Vsebino skladbe bi lahko izrazili z Jezusovimi besedami, zapisanimi v Matejevem evangeliju 7,21-23 (SSP): "Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: 'Gospod, Gospod,' ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: 'Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?' In takrat jim bom naznanil: 'Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno!' "

Ni komentarjev: