17. februar 2010

Arvo Pärt: De profundisBesedilo Psalma 130 "De profundis"
 v slovenščini, kot je zapisano v Slovenskem standardnem prevodu:

1 Stopniška pesem.
Iz globočine kličem k tebi, o GOSPOD,
2 Gospod, usliši moj glas;
tvoja ušesa naj bodo pozorna
na glas moje prošnje.

3 Če boš pozoren na krivde, o GOSPOD,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
4 Toda s teboj je odpuščanje,
da bi te strahoma spoštovali.

5 Upam v GOSPODA, moja duša upa,
čakam na njegovo besedo,
6 moja duša čaka na Gospoda
bolj kakor stražarji na jutro,
stražarji na jutro.

7 Izrael, pričakuj GOSPODA!
Zakaj pri GOSPODU je dobrota,
pri njem je obilje rešitve.
8 On bo rešil Izraela
vseh njegovih krivd.


© 1996, 2003 Društvo Svetopisemska družba Slovenije

Ni komentarjev: