06. februar 2010

Jih je en sam Kristus

V zadnji številki revije Demokracija (4. februar 2010) je na straneh 20 in 21 izšel članek dr. Boštjana M. Turka z naslovom Kristus in razumni dvom. Na tem mestu se ne nameravam ukvarjati z vsebino celotnega članka, ki je  posvečen predvsem novemu ljubljanskemu nadškofu dr. Stresu. Osredotočiti se nameravam na krajši odlomek na strani 21, kjer pravi avtor naslednje:
"Modernosti Kristusa kot temeljnega izziva Cerkve v sodobnem času tudi ne smejo zastranjevati oni, ki jih je v besedi in vedenju - en sam Kristus. S tem mislim v zadnjem času Cerkvi konkurenčno planetarno gibanje Vnovič rojeni kristjani, med katerimi si pri nas izstopajoče prizadeva Vinko Ošlak. Poudarili smo "izstopajoče", to pa zato, ker Ošlakov "kopernikanski obrat" ni usmerjen v spoznavo pravega nauka, temveč v osebni promocijo in poravnavanje računov iz davnih let."
Ne vem, na katero ali kakšno modernost Kristusa misli dr. Turk.  Ne obstaja niti starinski niti moderni Kristus. Obstaja en sam Kristus, za katerega pravi avtor pisma Hebrejcem: "Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke." (Heb 13,8)  Če prinaša dr. Turk kakega drugega Kristusa, potem si ga drznem imenovati za krivega preroka. 

Nato  dr. Turk omenja one, ki jih je v besedi in vedenju en sam Kristus. Če kdo misli, da je s tem koga užalil, se zelo moti. Le kaj naj bi bilo  kristjane v besedi in vedenju drugega kot Kristus? Naj bi jih bil en sam Dostojevski? Cankar? Kartezij? Omenjam nekatere, ki jih v članku omenja dr. Turk. Saj se vendar imenujemo po Kristusu! Pisano je. "In v Antiohiji so učence najprej začeli imenovati kristjane." (Apd 11,26b) Le zakaj? Ker bi jih bil en sam Aristotel? Ne, ampak samo zato, ker jih je bil en sam Kristus! Imena kristjani si niso nadeli sami. Izraz kristjan je nastal kot etiketa za tiste, ki jih je bil en sam Kristus! Tako so jih (najbrž posmehljivo) poimenovali njihovi sosedje. 

V nadaljevanju  omenja "Cerkvi konkurenčno planetarno gibanje Vnovič rojeni kristjani." Le kdo ali kaj je tista Cerkev? Cerkva je namreč več. Seveda lahko takoj uganemo, da gre, glede na naš geografski prostor in tradicijo, za planetarno Rimsko-katoliško cerkev, ki ni gibanje, ampak verska in politična organizacija. Uboga ta njihova Cerkev, ki ji konkurira neko planetarno gibanje Vnovič rojeni kristjani, ki povrh vsega niti ni  neko organizirano gibanje, ali celo organizacija!  Če smo čisto odkriti, je to planetarno gibanje ustanovil Jezus Kristus, ki je ob neki priložnosti rekel Nikodemu: "Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva". (Jn 3,3) Besedno zvezo "od zgoraj" je možno prevesti tudi "na novo". Tako ima v opombah SSP, o tem pa se lahko prepričamo tudi iz celotnega konteksta. Rimska cerkev pravi, da se na novo rodimo pri krstu, nič pa ne pove, kako da jih,  skladno s to njihovo logiko,  pozneje toliko na novo pomre. Hočem reči, da se povsem ločijo od cerkve. Zanimivo bi bilo slišati dr. Turka, kako je kaj z njegovim novim rojstvom, oziroma z njegovim rojstvom "od zgoraj".

V odlomku sledi še krajši ad hominem na račun Vinka Ošlaka, oziroma na račun Ošlakovega "kopernikanskega obrata". Zanimivo bi bilo vedeti, ali dr. Turk res premore tak rentgen, s katerim je uspel presvetliti Ošlakovo glavo, da je tako suvereno in nezmotljivo prišel do diagnoze Ošlakovega obrata, ki da  ni bil usmerjen v spoznavo pravega nauka, ampak v osebno promocijo in v poravnavanje računov iz davnih let. Ošlak po Turkovem mnenju zagotovo ni usmerjen v spoznavo "pravega" nauka, kajti "pravi" nauk je po mnenju dr. Turka najbrž le tisto, kar uči Rim. Rim pa uči vseh sort reči, podobno kot se v  Turkovem filozofsko napisanem članku prepletajo Kartezijev cogito, Kristus evangelijev (o katerem avtor veliko ve, dvomim pa, da ga pozna) drugi vatikanski koncil in še kdo ali kaj. Ah, da, celo Trubar se najde zraven, najbrž zaradi "ekumenizma", ali pa zaradi kulture. Po mojem mnenju je Ošlak s svojim "kopernikanskim obratom" v luči tega sveta več izgubil kot pridobil.  Če je izguba v njegovem primeru osebna promocija, potem je lahko to samo za nebesa.

Kako je že rekel Jezus?  "Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi?"  (Lk 9,25)


Ni komentarjev: