26. junij 2010

Ne sodite!

Vsebina odlomka  iz Lukovega evangelija 6,36-42 je dokaj znana,    v svojem evangeliju je te Jezusove besede zabeležil tudi Matej (cf. Mt 5,48. 7,1.5).  Lahko  bi rekli, da je osrednja misel odlomka: "Ne sodite!" Zakaj? Razloga sta pravzaprav dva. 

Prvega najdemo v Lk 6,36 in se glasi: "Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!" Jezus od nas pričakuje, da smo usmiljeni, in ne tisti, ki obsojajo.  To je pomemben razlog, zaradi katerega je rekel: "Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno." (Lk 6,37) Naša narava je taka, da radi zelo hitro presojamo svoje brate in sestre ter  jih razvrščamo po svojih kriterijih.  Bog pričakuje od nas, da odpuščamo. To je sicer zelo težko, a vendar: "On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim." (Mt 5,45)  Če Bog tako dela, nimamo prav nobenega razloga, da ga ne bi pri tem posnemali: "Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo." (Lk 6,38) Naša odprtost in darežljivost nam bo prinesla obilno nagrado. Seveda to ne pomeni, da se človek zveliča, ker opravlja takšna dobra dela. Mi smo odrešeni po veri, ne po dobrih delih. Nagrajeni bomo že na tem svetu,  ko bomo videli sadove svojega pozitivnega delovanja.  

Obstaja pa še en razlog, zaradi katerega nas Jezus svari pred obsojanjem: "Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo?  Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: 'Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,' če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver, ki je v očesu tvojega brata." (Lk 6,39-42) Če slepec vodi slepca, je velika možnost, da oba padeta v jamo. Ker na duhovnem področju učenec ne more prekositi učitelja, je rezultat tak, da slep učitelj ustvarja slepe učence. Slepota pa je v tem primeru bruno, ki ga imamo v očesu. Tisti, ki ni razčistil s svojimi grehi, ne more presojati drugih. Tak ponavadi vsevprek obsoja. 

Jezusov izrek: "Ne sodite in ne boste sojeni!"  pa uporabljajo nekateri v smislu, da ne sme kristjan ničesar soditi in obsojati.  Toda to pravzaprav  ni ravno res, res pa je, da je pri tem potrebna velika previdnost.  Dejstvo je, da  je kristjan najprej dolžan presoditi samega sebe in svoje ravnanje. Odstraniti mora torej bruno iz svojega očesa, karkoli pač je to bruno. Priznati mora, da je tudi sam le grešnik. Po domače bi temu rekli, da mora najprej pomesti pred svojim pragom. Ko odstrani bruno iz svojega očesa, bo šele spregledal in razločno videl, da je v bratovem očesu iver. Tedaj bo mogel svetovati bratu in mu pomagati odstraniti iver iz očesa. Še več, to je njegova dolžnost (cf. Mt 18,15-17). Ne zaradi sebe, ampak zaradi brata. 


Ni komentarjev: