03. julij 2010

Isti, isti...

V današnjem Delu je bila objavljena karikatura, ki je na tem mestu ne bom objavil, da ne bi kršil kakih avtorskih pravic. Ogledati si jo je mogoče na tej povezavi. Karikatura je  usmerjena proti stališčem rimskokatoliške cerkve do novega družinskega zakonika in do homoseksualcev (resnici na ljubo je treba povedati, da RKC ni edina, ki nasprotuje določenim členom novega zakonika).


Na sliki je upodobljen nek prelat, ki s prstom žuga dvema istospolno usmerjenima moškima, ki se držita za roki, vidno pa je, da se pod talarjem skriva še ena oseba, očitno gre za otroka. Sporočilo karikature je, da pokvarjena, pedofilska duhovščina nima kaj žugati istospolnim parom. S tem delom sporočila se popolnoma strinjam, kajti greh je greh.  Treba tudi poudariti, da je naredilo prikrivanje afer  še eno medvedjo uslugo Kristusovi stvari, zlasti v deželah, kjer javno mnenje pojma  krščanstvo ne loči prav dobro od rimske cerkve. Seveda je bila tu storjena krivica tistim klerikom, ki nimajo nič s temi aferami ali z njihovim prikrivanjem.  

Karikaturo pa lahko razumemo tudi drugače. Kot sem že rekel, greh je greh, če to kdo prizna ali ne. Moralne postavke Božje Postave se ne spreminjajo, četudi bi si to kdo še tako želel. A vendar, preden sploh pomislimo, da bi  začeli obsojati, je prav, da premislimo naslednje:   "Ni namreč nobene razlike:  saj so vsi grešili in so brez Božje slave." (Rim 3,22b. 23)  Seveda pa tudi  to ni zadnja beseda. Odgovor na ta problem je že v naslednji vrstici: "[O]pravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu. (v.24) Do opravičenja pa je moč priti edino po veri: "Menimo namreč, da človek doseže opravičenje po veri, brez del postave." (v.28)  

Sveto pismo tudi pravi: "Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo." (2Kor 5,17) Če je kdo zares v Kristusu, se  mora to prej ali slej  nekje poznati. Tak nikoli ne more biti več enak, kot je bil poprej. 
Ni komentarjev: