03. julij 2010

Ko Jezus pokliče

Tradicionalni nedeljski lekcionar v BCP 1662 ima za 5. nedeljo po Sveti Trojici predvideno branje   iz  evangelija po Luku 5, 1-11.  Odlomek pripoveduje o tem, kako je Jezus poklical prve učence. 

Jezus je ob Genezareškem jezeru v Galileji govoril množici. Ob jezeru vidimo skupino ribičev iz dveh čolnov, ki so izpirali mreže. Odločil se je, da si od ribiča Simona, bolj  znanega po imenu Peter,  izposodi čoln za improvizirano prižnico.  Ribiči so v tedanji izraelski družbi veljali za manj ugledne ljudi, saj zaradi trdega in težkega dela niso mogli do vseh potankosti izpolnjevati zahtev, ki jim jih je nalagala takratna judovska religija.  Zanimivo je, da si je Jezus izbral najožji krog učencev v glavnem iz vrst ravno  te deprivilegirane skupine. 

Po končanem govoru je Jezus predlagal Simonu nekaj, kar se je zdelo nemogoče, in sicer, da ribiči odrinejo od obale in vržejo mreže v globino. Profesionalec Simon se je verjetno začudil, kaj neki misli ta amater, ko je vendar jasno, da ulova ne bo, saj ga ni bilo že celo noč.  Ampak vseeno se je nato odločil, da vržejo mreže. Zakaj se je za to odločil? Težko rečemo.  morda je hotel "temu amaterju" dokazati, da rib ni. Možno je tudi, da je to naredil zato, ker ga je Jezus s svojim nastopom  impresioniral in si je mislil: "Naj bo, to bom storil zate..." Ali pa je preizkusil še zadnjo možnost... 

Kakorkoli, na koncu se je zgodilo tisto neverjetno, ulov je bil fantastičen. Peter se je   sedaj dokončno zavedel, da ima opravka s človekom posebne vrste, in je posredi Božji prst, zaradi česar je z grozo rekel: "Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!" (v. 8b) Da, pristno srečanje z Jezusom utegne biti zelo dramatično. Šele v  luči srečanja z Jezusom, ki je sam luč sveta, (prim. Jn 8,12.9,5) posameznik vidi in doume, kako zelo grešen je,  zaradi česar se  pred srečanjem z Jezusom brani  z nevero, religijo ali kako drugače.  Tedaj, ko pride do tiste stopnje, ko spozna in prizna  svojo grešnost, pa dobi povabilo: "Ne boj se! Hodi za menoj." (Lk 1,10. Jn 1,43) Simonu in njegovim tovarišem  je Jezus  na tem mestu povedal, da bodo namesto rib lovili ljudi. Seveda jih bodo lovili za Božje kraljestvo, ne za kaj drugega.  Zanimiv je bil odziv ribičev: popustili so vse in šli za njim. 

Ko Jezus rešuje, tedaj definitivno rešuje, in ko pokliče, tedaj definitivno pokliče. Simona in njegove ribiške tovariše je k sebi poklical v triletni uk, kjer jih je pripravil na oznanjevanje Božjega kraljestva. Druge spet pokliče za kakšno drugo opravilo v službi  oznanjevanja evangelija in za rast Božjega kraljestva. Tisti, ki je poklican in izvoljen, ne more reči Jezusu: "Ne." 


Ni komentarjev: