05. februar 2011

Ljuljka med pšenico

Podal jim je drugo priliko; rekel je: "Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: 'Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?' Dejal jim je: 'Sovražen človek je to storil.' Služabniki pa so mu rekli: 'Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?' 'Nikakor,' je dejal, 'da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve.' Ob času žetve pa porečem žanjcem: 'Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.'"    (Mt 13,24-30)

Prilika o ljuljki med pšenico je ena bolj znanih Jezusovih prilik. Najdemo jo v 13. poglavju Matejevega evangelija, kjer je še več prilik, ki se nanašajo na Božje kraljestvo. Ker učenci te prilike niso razumeli, jim jo je Jezus pozneje razložil (cf. Mt 13, 36-43). Zato bo ta zapis na nek način razlaga razlage prilike.

Nebeško, oziroma Božje kraljestvo ni nekaj  abstraktnega, oddaljenega, saj Jezus na drugem mestu rekel: "Božje kraljestvo je med vami." (Lk 17,21c) Jezus je sejalec, ki je posejal seme Božjega kraljestva na njivi, ki je svet, seme pa so sinovi kraljestva, oziroma Božji otroci; sovražnik, ki je posejal ljuljko, je satan, ljuljka pa so tisti, ki se dajo voditi le-temu. Zdaj pa še nekaj besed o ljuljki. Izraz se nanaša na vrsto lolium temulentum, ki je dobra znanka poljedelcev v Siriji in Palestini. Gre za enoletno travo s črnimi semeni. Dokler je še mlada, jo po videzu zelo težko ločimo od pšenice, med katero je zasejana. Tudi sicer so njene korenine tesno prepletene s koreninami pšenice. Ko pa oboje dozori, postane razlika med obema rastlinskima vrstama popolnoma očitna. Tako bodo tudi sovražniki kraljestva sobivali na tem svetu skupaj z otroki kraljestva, pa ne le v svetu, ampak celo v vidni cerkvi!  Prava razlika se bo pokazala šele ob koncu časov, ko se bo dopolnilo število izvoljenih. Šele tedaj bo Bog izvršil ločitev enih od drugih. Ta ločitev bo dokončna in nepreklicna.

Si med Božjimi izvoljenimi?
5 komentarjev:

Benjamin pravi ...

Kdo bodo sovražniki kraljestva? So že zdaj prisotni? So to mogoče muslimani, židje, mormoni, papežniki, japiji? :)

Dizma pravi ...

Prisotni so že od samega začetka, ne le sedaj. Odgovor najdeš v Mt 12,30, oziroma Lk 11,23.

Benjamin pravi ...

Jap, Židje. Brez dvoma. Židje. :P

Dizma pravi ...

Zakaj pa ravno edino oni?

Benjamin pravi ...

No pa Društvo za zaščito živali. Tudi oni. :D