31. marec 2011

Anja Žalta: Protestantizem in bukovništvo med koroškimi Slovenci

Zagoriče v Zilski dolini
Prispevek sledi zgodovinskemu razvoju protestantizma na avstrijskem Koroškem, s posebnim poudarkom na pojavu protestantizma med koroškimi Slovenci. Reformacija, ki se je med koroškimi Slovenci razmahnila v 16. stoletju, predstavlja temelje oblikovanja slovenske narodnostne skupnosti. Prispevek predstavi vas Zagoriče, ki velja za “trdnjavo” slovenskih protestantov na avstrijskem Koroškem. V vasi  so našli slovenska protestantska besedila in rokopisne prepise verskih pesmi in molitev. Cerkvena kronika iz evangelijskega župnišča v Pliberku poroča, da jebilo še leta 1790 v Zagoričah preko dvajset različnih slovenskih protestantskih besedil, pa  čeprav so od začetka protireformacije najdene izvode slovenskih protestantskih knjig v Podkloštru in Bekštajnu javno zažgali. Zaradi tega lahko sklepamo, da je bilo za časa reformacije v spodnji Ziljski dolini večje število slovenskih knjig. Prispevek razkriva posledice, ki so sledile Jožefovemu tolerančnemu patentu iz leta 1781, in vzroke postopnega ponemčevanja koroških Slovencev. Posebno pozornost nameni tudi fenomenu koroškega bukovništva, pisateljevanja nešolanih ljudi, ki  je v dobi narodnega prebujanja v 18. stoletju predstavljal živi most med reformacijo in književnim delom.

Povezava do članka v pdf datoteki  >>>>>>>>>>Ni komentarjev: