28. marec 2011

Klement Rimski o opravičenju

Kdor vse to pozorno premisli, bo spoznal veličastje darov, ki jih je dal (Bog). Kajti od Njega izhajajo vsi svečeniki in leviti, ki služijo Božjemu oltarju; od njega Gospod Jezus Kristus po mesu; od Njega kralji, vladarji in poveljniki v Judovem rodu. Tudi druga Njegova žezla niso bila deležna majhnega veličastva, kakor je Bog obljubil: "Tvoj zarod bo kakor zvezde na nebu." Vsi so torej postali slavni in veliki, vendar ne sami po sebi, po svojih delih ali pravičnih dejanjih, ki so jih storili, ampak po Njegovi volji. In tudi mi, ki smo po Njegovi volji poklicani v Kristusu Jezusu, nismo opravičeni sami po sebi ali po svoji modrosti ali razumnosti [synesis] ali pravilnem strahospoštovanju do Boga ali po delih, ki smo jih storili v svetosti srca, ampak po veri, po kateri je vseobvladujoči Bog od vekomaj vse opravičil. Njemu bodi veličastvo na veke vekov. Amen.


(Iz Prvega Klementovega pisma Korinčanom, 33. pogl.)


Vir: Spisi apostolskih očetov, Mohorjeva, Celje 1996. Str. 85-86.Ni komentarjev: