07. marec 2011

Tiskovna konferenca ob izidu Zbranih del Primoža Trubarja VI

Spoštovani in spoštovane,
Zbrana dela Primoža Trubarja so veliki nacionalni izdajateljski projekt, čigar namen je zaokrožiti dosedanja znanstvena prizadevanja za osvetlitev dela prvega slovenskega pisatelja, predvsem pa z objavo vseh spisov našega reformatorja, in sicer v podobi kar najmanj interpretativne znanstvenokritične edicije, narediti Trubarjeva dela v prvi vrsti dostopna sodobnemu bralcu in tako spodbuditi raziskovanje omenjenega obdobja v okviru različnih strok.
Knjižna zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja je doslej izhajala kot reprezentativni uredniški, oblikovalski, tiskarski in knjigoveški izdelek. Izdajanje poteka od leta 2002. Odtlej je izšlo 5 tiskanih knjig kritične edicije, kjer so posegi v tekst in komentarji skrajno pretehtani ter koliko moči omejeni, sinoptična izdaja pa poskuša tudi z likovno podobo knjižnega stavka reprezentirati izvirni izgled Trubarjevih tiskov.
Slovenski bralci so tako dobili predse: vse Trubarjeve katekizme (I. in II. knjiga Zbranih del; ur. Fanika Krajnc-Vrečko, 2002, 2003); Artikule, Cerkovno ordningo in koledar (III. knjiga; ur. Jonatan Vinkler, 2005); vse pesmarice očeta slovenske knjige, tudi Ene duhovne peisni iz 1563, kjer je Trubar na naslovnem listu sicer naveden kot avtor, pa to, kot je znano, zagotovo ni bil (IV. knjiga, ur. Jonatan Vinkler, 2006); ter edini reformatorjev prevod katere starozaveznih bibličnih knjig – Ta celi psalter Davidov (V. knjiga, ur. Jonatan Vinkler, 2009). Skupaj je bilo tako izdano 2567 strani znanstvenokritične edicije.Zbrana dela Primoža Trubarja odslej izhajajo kot digitalna izdaja, ki je odprtokodna in prostodostopna. To pomeni, da bodo bralci dobili integralno besedilo izdaj Zbranih del Primoža Trubarja, ki bodo izšle na Pedagoškem inštitutu (od 6. knjige naprej), preko spleta (v obliki elektronske knjige – flipbook – in/ali slike diska izdaje na zgoščenki in/ali pdf datoteke, primerne za branje v bralnikih el. knjig., npr. v programu iBook za iPad) in v javnih knjižnicah. Izdaje bodo na voljo zastonj, iz vseh pa bo mogoče tiskati posamezne strani ali cele sekvence izdaje, tekst in likovno opremo pa bo mogoče tudi kopirati ter izvažati.
VI. knjiga Zbranih del PrimožaTrubarja , ki jo bomo predstavili na tiskovni konferenci, prinaša kritično edicijo »zadnje roke« Trubarjevega bibličnega prevoda Novega testamenta (evangeliji in Apostolska dela, 1582), katerega je reformator štel za svojo najuspešnejšo prevajalsko storitev sploh.
Na tiskovno koferenco ob izidu Zbranih del Primoža Trubarja VI Vas vabimo v ponedeljek, 14. marca 2011, ob 11.00 v Trubarjevo hišo literature, Stritarjeva ul. 7, Ljubljana.

Knjigo bosta predstavila urednika Fanika Krajnc-Vrečko in Jonatan Vinkler. Veselilo nas bo, če se boste tiskovne predstavitve lahko udeležili.

doc. dr. Jonatan Vinkler, glavni urednik Zbranih del Primoža Trubarja 

prof. dr. Igor Ž. Žagar

Dostop do elektronske izdaja Zbranih del Primoža Trubarja VI >>>


(Besedilo je kopija sporočila, ki sem ga prejel po elektronski pošti od Pedagoškega inštituta.)

Ni komentarjev: