19. marec 2011

Velika vera kánaanske žene

Janez Flandrijski: Jezus in Kánaanska žena
Odlomek iz evangelija po Mateju 15,21-28 pripoveduje o nenavadnem dogodku, ko je Jezus odrešil hčer neke kánaanske žene demonskega vpliva. Toda poanta zgodbe ni v sami odrešitvi, ampak v veri matere trpečega otroka.

Vrstica Mt 15,21 pomeni prehod. Jezus na tem mestu zapusti Galilejo, kjer je dotlej deloval in se odpravi na območje Fenicije.  V tistih predelih je živelo pretežno pogansko prebivalstvo.  Zanimivo je, da ga je že kar kmalu  našla in poklicala na pomoč kánananska žena, rekoč: "Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo demoni." (v. 22) Čeprav ni bila Judinja, je očitno vedela neke stvari o judovski veri, pa tudi o Jezusu je že nekaj slišala.  Malo manj kot pet kilometrov severovzhodno od Sidona je bil tempelj kanaanskega božanstva Ešmuna, ki naj bi imel zdravilno moč, toda kánaanska žena se je vseeno zatekla k Jezusu. Izraz gospod, ki ga je uporabila, zagotovo ne pomeni, da  se je v polnosti zavedala, s kom govori, ampak odraža vljudnost in spoštljivost.    

Jezusova reakcija na ženino prošnjo je za marsikoga  nenavadna, ali celo šokantna. Najprej se sploh ni zmenil za žensko, ko pa so mu učenci začeli prigovarjati zaradi njenega vztrajnega vpitja (cf. v.23), ji je suhoparno odgovoril: "Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše." (v.24) Toda žena je bila vztrajna. Poglejmo si dialog "v živo" (zaradi večje ustreznosti bom uporabil Chráskov prevod):
Ona pa pristopi ter pade pred njim, rekoč: Gospod, pomagaj mi!  
On pa odgovori in reče: Ni lepo, da se vzame kruh otrokom in se vrže psičkom. 
Ona pa reče: Da, Gospod, toda tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njih gospodarjev.  (Mt 15, 25-27 CHR)
Jezusov odgovor na njeno prošnjo ni bil nič kaj nežen, saj je uporabil standardni izraz, s katerim so Judje tedaj imenovali pogane (psi), a v milejši obliki. Uporabil je pomanjševalnico kynarion, ki pomeni psiček. V tem je Chráskov prevod bliže izvirniku kot Slovenski standardni prevod. Je imel Jezus s tem izrazom namen žaliti kánaansko ženo in pogane nasploh?  Nikakor, ampak preveriti njeno vero. Res je sicer, da Bogu ni treba preverjati naše vere za potrebe lastnega védenja o nas, taka preverjanja so potrebna nam, da se poučimo in prepričamo, kako je z našo vero.  Kánaanska žena je zdržala preverko in izkazala večjo vero, kot mnogi pripadniki izvoljenega ljudstva, ki so sicer pogane zmerjali s psi. Zato je bila deležna Jezusovega priznanja, pa tudi njena prošnja je bila uslišana:
Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel ji je: "O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!" In njena hči je ozdravela tisto uro. (Mt 15,28 SSP)
Velika vera je bila tista, ki je pomagala kánaanski ženi, da je bila njena prošnja uslišanna, njena hči pa  rešena demonskega nadlegovanja. Ne gre za vero, ki bi jo posameznik sam proizvedel, ampak za nekaj več. Apostol Janez je napisal: "[K]ajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera." (1Jn 5,4) Naj Bog vse prerodi in vsem podeli vero, ki premaga svet,  torej vero, kakršno je prejela kánaanska žena.  


Ni komentarjev: