12. marec 2011

Vzdržal je!

Tradicionalna evangeljska perikopa za prvo postno nedeljo je vzeta iz Matejevega evangelija 4,1-11 in nam pripoveduje o prvih skušnjavah, oziroma preizkušnjah, ki jih je bil deležen naš Gospod. Ker sem o tem odlomku pisal že lani,  ga bom tokrat skušal   osvetliti z drugega zornega kota.

Odlomek je precej znan in nam približa Jezusa, kot tistega, ki je bil kakor mi deležen preizkušenj in skušnjav, a je le-tem navkljub vztrajal v življenju brez greha, oziroma, kakor je pisano: "Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha." (Heb 4,15) 

V naših krajih je v navadi, da ljudje gledajo na Jezusa kot na nekoga oddaljenega, vzvišenega in nedostopnega, zaradi česar iščejo pomoč in uteho pri Mariji in vseh mogočih svetnikih, za kar nimajo nobene svetopisemske podlage, ne gredo pa k tistemu, ki nam ga priporoča Božja beseda! Pa ne le priporoča, ampak celo zapoveduje, naj pristopamo k njemu.  

Jezus je v prvi vrsti naš Odkupitelj in  Odrešenik, edini Srednik, pa tudi Vzornik. Ker je bil kakor mi preizkušan v vsem, je prav, da si pogledamo, kako je kljub preizkušnjam vzdržal na začrtani poti. 

Hudič je bil kar dobro poučen o tem, da je prišel Jezus razdejat njegovo delo, zato ga je hotel že na začetku onemogočiti  in tako prekrižati Božji odrešenjski načrt.

Po štiridesetdnevnem postu, kar je približno čas, v katerem  človek  še lahko brez škode zdrži brez hrane,  je bil Jezus zagotovo močno lačen. Njegovo  trenutno telesno slabost je izkoristil skušnjavec in ga nagovoril: "Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh," (v. 3) ali drugače rečeno: "Fant, dokaži, da si Božji Sin, naredi iz tega kamenja kruh in se najej, pa še za lačne tega sveta boš naredil veliko dobrega." Hudič torej ni izkoristil le Jezusove telesne šibkosti, ampak je aludiral tudi na to, naj se dokaže, podobno kot če nam kdo reče: "Dokaži se, če ne, si..." in s tem  potrka na naš napuh. Jezus je preprosto zavrnil skušnjavca s citatom iz Svetega pisma, ali konkretneje iz 5Mz 8,3, s čimer nam nam je pokazal, da je Božja beseda  učinkovita obramba v skušnjavah.

V nadaljevanju je hotel skušnjavec dokazati, da zna tudi on citirati Božjo besedo in predlagal Gospodu, naj se vrže s strehe jeruzalemskega templja, oziroma, naj si privošči malo spektakularnosti. Seveda je bil citat nepopoln, kajti hudič rad manipulira z besedo, tako da jo navaja  v napačnem kontekstu, ali pa iz nje  kaj izpusti. Jezus ga je v v. 7 zavrnil z odlomkom iz 5Mz 6,16.

V vv. 8-9 je hudič v zameno za malo čaščenja ponudil Jezusu politično oblast nad vsemi kraljestvi tega sveta, kar je Jezus zavrnil z besedami iz 5Mz 6,13

Tri skušnjave, trije citati iz Božje besede. Jezus je prišel na svet za to, da  namesto nas izpolni vso pravičnost (cf. Mt 3,15), satan pa mu je ponujal bližnjice, kot je obvladovanje sveta s tem, da ljudi nasitiš, jih zabavaš s spektakularnimi podvigi in jim vladaš s kakimi razsvetljenimi ali socialnimi  reformami. Toda to nima nobene zveze z zveličanjem duš. Jezus je prišel na svet, da bi tu preživel 33 let brezgrešnega življenja, pretrpel mučno smrt na križu za naše grehe in na koncu vstal od mrtvih za naše opravičenje.

Seveda bi kdo po monofizitsko rekel, da se Jezusu pravzaprav ni bilo težko upreti skušnjavam, saj je bil Bog. Toda vsa dejstva govorijo, da Jezus nikoli in nikdar ni uporabil svojih božanskih zmožnosti, da bi koristil sebi, ampak vedno in edino v korist bližnjih. Tudi ob svojih prvih treh preizkušnjah ni izkoristil svojih božanskih zmožnosti, ampak je skušnjavca odgnal s tremi  svetopisemskimi navedki in vzdržal.

Tudi nam je dana možnost, da v skušnjavah in preizkušnjah vzdržimo tako, da uporabimo Božjo besedo. Če si je z njo pomagala Gospod, si lahko tudi mi. Kakor je beseda pomagala Gospodu, tako bo tudi nam.Ni komentarjev: