23. april 2011

Velikonočni pozdrav


Zanimivo bi bilo pogledati, kakšen odnos do našega največjega praznika goji naše tradicionalno okolje. Videti je, kot da se vse vrti okoli kulinarike: šunke, hrena, potic in živo pobarvanih pisanic. pri teh praznikih igrajo pomkembno vlogo starodavne šege. Tiskani mediji nas osrečujejo z recepti za pripravo kulinaričnih dobrot, iz poštnih nabiralnikov pa nas pozdravljajo reklame s "posebno velikonočno ponudbo" različnih trgovskih podjetij...

Sredi te kulinarične in potrošniške mrzlice pa kristjani "oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom v spotiko, poganom norost. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija, Božja moč in Božja modrost," kot pravi apostol Pavel v 1Kor 1,23.24. 

Svet lebdi v bivanjski praznini, v kateri se ljudje predajajo vsemu, kar jim pade v glavo.  Gre za logično posledico in stanja človekove padle narave.  Kristjani smo prepričani, da je  Jezus Kristus  edini izhod iz  bivanjskega vakuuma. Manj kot dva meseca po njegovi smrti in vstajenju je apostol Peter govoril zbrani judovski množici: "Možje Izraelci, poslušajte te besede! Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste,  njega so – prav kakor je Bog hotel in predvideval – izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim.  Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče." (Apd 2,22-24.32.) Peter ni množici razlagal nekih abstraktnih naukov, ampak  je govoril o dejstvih, ki so bila tedaj v Jeruzalemu še sveža in splošno znana. Peter je ta dejstva le na novo osvetlil, posledica njegovega govora pa je bila, da se je spreobrnilo kakih tri tisoč oseb (cf. Apd 2, 36-43). 

Janez Krstnik je Jezusa pred javnostjo razodel kot "Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta." (Jn 1,29b) Tisti, ki odvzema grehe sveta, odvzema skupaj z grehi tudi bivanjsko praznino in nas osvobaja:  "In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila." (Jn 8,32) Če mu zastavimo pilatovsko  vprašanje: "Kaj je resnica?" nam odgovarja: "Jaz sem pot, resnica in življenje." (Jn 14,6b) Kristus ni le govoril resnice ali o resnici, on sam je resnica.

V luči osvoboditve, ki jo daje Jezus, kličemo: "Jezus je umrl, Jezus je vstal, Jezus se vrne. Aleluja!" Vsem blagoslovljene praznike!
Ni komentarjev: