09. maj 2012

Izvoljeni za odrešenje

Mi pa smo dolžni zahvaljevati Boga vedno za vas, bratje ljubljeni od Gospoda, da vas je Bog izvolil od začetka za zveličanje v posvečenju Duha in v veri v resnico; 14 za kar vas je poklical po evangeliju našem, da dosežete slavo Gospoda našega Jezusa Kristusa.

(2Tes 2,13.14)

Zgornji odlomek iz 2. pisma Tesaloničanom govori o eni najbolj ohrabrujočih tem Svetega pisma, to je nauk o izvolitvi. 

Nismo mi tisti, ki smo izvolili Boga, ampak je Bog tisti, ki nas je izvolil. Ta izvolitev je od začetka. Kdaj pa je bil ta začetek?  Izraz, ki ga uporablja sv. Pavel je "arhé". Isto besedo za začetek uporablja za apostol Janez, ko pravi: "V začetku je bila Beseda, in Beseda je bila pri Bogu, in Bog je bila Beseda." (Jn 1,1)  Bog je torej "od začetka" izvolil določene posameznice in posameznike za odrešenje. Te je pozneje  po oznanjevanju evangelija poklical v slavo in jih zaradi tega posvečuje po Svetem Duhu.  

Danes mnogi kristjani ne verujejo, da je Bog izvolil določene ljudi za Kraljestvo, ampak kar vse ljudi, le-ti pa se lahko potem po svoji "svobodni volji" odločijo, ali bodo verovali in se zveličali  ali ne. V bistvu naj bi torej  sami odločali o svojem zveličanju.  Sveto pismo v resnici ne govori o nikakršni svobodnovoljniški samopostrežbi. Jezus je rekel:  "To pa je volja tega, ki me je poslal, da ničesar ne izgubim od tega, kar mi je dal, temuč da vse to obudim poslednji dan.  Kajti to je volja Očeta mojega, da ima večno življenje vsak, kdor vidi Sina in veruje vanj, in jaz ga obudim poslednji dan."  ( Jn 6,39.40) Nebeški Oče je dal Jezusu določene osebe, da bi se po zasluženju, ki izhaja iz njegove smrti odkupile greha in po njegovem vstajenju dosegle opravičenje. Kdor veruje v Jezusa Kristusa, ima večno življenje, zveličavne vere pa nihče ne proizvaja sam, ampak je to Božji dar.: "Kajti iz milosti ste rešeni po veri, in to ni iz vas, dar Božji je to." (Ef 2,8)

 Bogu hvala za ta njegov čudoviti dar!Opomba: vsi svetopisemski navedki so vzeti iz Chráskovega prevoda (CHR 1914)

Ni komentarjev: