26. maj 2012

Poroštvo naše dediščine

 "V njem [Kristusu, op. Dizma] ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pridobil, v hvalo njegovega veličastva." 
(Ef 1,13.14)

Sveti Duh je najbolj skrivnostna oseba Svete Trojice, zato je tisto, kar o njem vemo, nekako  v obratnem sorazmerju z njegovim pomenom v življenju kristjana. On je tisti, ki spremlja Božje izvoljene na njihovi celotni  poti krščanskega življenja. 

Krščansko življenje se  ne začne s poslušanjem evangelija, ampak z njegovim slišanjem. Mnogi poslušajo evangelij milosti, a ga ne slišijo.  Sveti Duh je tisti, ki posreduje, da Kristusov evangelij  slišimo, mu verujemo in se spreobrnemo (cf. Jn 16,8-11).  Tisti, ki dejansko sliši Kristusov evangelij in se spreobrne,  je tudi dejansko odrešen, saj je evangelij veselo oznanilo odrešenja. Sam Jezus pravi: "Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje." (Jn 3,16) Pričujoča vrstica je povzetek evangelija in celotnega Svetega pisma ter posledično celotne krščanske vere. Sveti Duh je tisti, ki nam posreduje resnico evangelija tako, da jo dejansko slišimo. 

Sveti Duh je tudi tisti, čigar pečat smo prejeli. zato pravi apostol Pavel:  "Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve." (Ef 4,30) Sveti Duh je tisti, ki čuva Božje izvoljene vse do konca. Tistih, ki so Gospodovi,   ne more nihče iztrgati iz njegovih rok (cf. Jn 10,27-30), saj je na njih pečat Svetega Duha. Kot tak je tudi poroštvo naše dediščine v Kristusu, skladno z načrtom nebeškega Očeta: "V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje." (Ef 1,11) Ta obljubljena dediščina pa ni nič manj kot delež v Božjem kraljestvu.

Bogu hvala za obljubljeno dediščino in za jamstvo, ki nam ga daje v Svetem Duhu!

Ni komentarjev: