20. julij 2012

Človekov problem in njegova rešitev

Slovenski zgodovinar dr. Jože Pirjevec je pred tednom dni napisal za časnik Večer: "Človeški rod gre naprej, v napakah pa se ponavlja. Človek se sprašuje, ali smo sploh kaj napredovali od neandertalca." (1) 
Sv. Pavel pa pravi: "Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu." (Rim 6,23)

Med človekom in Bogom leži prepad, ki je s človeškega zornega kota nepremostljiv. Temu prepadu se reče greh. Tu ne mislim nekega posebnega greha ali grehov, ki jih posameznik zagreši, ampak grešno naravo, ki kvari človeka in ga dela nesprejemljivega za Boga. Sama beseda greh izhaja v hebrejskem  izvirniku iz "zgrešiti cilj". Človek torej, kot bi rekel dr. Pirjevec,  ponavlja napake, lahko bi tudi rekli, da kar naprej zgreši cilj. Omenjeno ponavljanje ni nič drugega kot sad greha v človekovi notranjščini. Pri tem je še zlasti treba poudariti, da pri grehu ne gre le za napake,  ampak za tisti življenjsko usodni  prepad, ki človeka ločuje od Boga. Posledica tega dejstva je večna smrt ali večno pogubljenje. Torej je greh osnovni človekov problem.

Vendar se naša zgodba ne konča na tem mestu. Svet, v katerem bi imel zadnjo besedo greh in posledično večna smrt, bi bil prav žalosten in brez kančka upanja. Svet, v katerem greh ne bi bil poplačan, bi bil do konca krivičen.  V zgornjem odlomku iz Pisma Rimljanom imamo na eni strani opravka s plačilom za greh, na drugi pa z Božjim milostnim darom.  Dar ni isto kot plačilo. Plačilo dobimo za določeno delo, torej smo plačani po nekih zaslugah, milostni dar pa je nekaj, kar dobimo, ne da bi si za tisto prizadevali.  Bog je svojim izvoljenim pripravil večno življenje, ki je v Kristusu Jezusu. To je stvar, ki si je ne moremo zaslužiti. lahko jo le prejmemo po veri: "Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar." (Ef 2,8) In tu je rešitev človekovega problema: "Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje." (Jn 3,16) 

Bogu hvala za njegovega Sina, po katerem je bilo odvzeto breme človekovega problema.


(1) Večer, 13. julija 2012, str. 1 in 3.

Ni komentarjev: