02. julij 2012

Čudna cvetka

Cvet volčje češnje (Atropa belladonna). Vir slike: Wikipédia
Teologi so svojevrsten fenomen. Ni čudno, da o njih kroži naslednji vic:

A: "Koga ima Bog najbolj rad?"
B: ???
A: "Teologe, ker od njih vsak dan izve kaj
      novega o sebi."

V Mariboru je ta vikend potekal mednarodni in medverstveni simpozij. Današnji Večer (2. 7. 2012) je o njem na 12. strani objavil članek z naslovom Samo odprtost lahko pomaga. V članku je bil posebej izpostavljen stavek, ki ga je na simpoziju izrekel binkoštniški teolog dr. Peter Kuzmič: "Pošteni ateist je bližje Bogu kot skorumpirani katoličan." Kolikor je razvidno iz konteksta, je dr. Kuzmič s tem ciljal na politične razmere na Hrvaškem, kjer dela in kjer je HDZ-jevska vlada favorizirala Rimsko cerkev, ostale verske skupnosti pa so mogle urediti svoj status šele pod Račanom. Ker je stavek izpostavljen tudi na prvi strani, kot bob dneva, se ob njem velja malo pomuditi.

S svetopisemskega stališča je zgornji stavek nevzdržen. To bi evangelijski teolog moral vedeti.  Seveda ni nevzdržen zato, ker bi bili skorumpirani katoličani kaj bliže Bogu od poštenih ateistov, ampak   zato, ker so glede svojega duhovnega stanja in položaja  oboji enako oddaljeni od Boga.  Oboji in še mnogi drugi so pred Bogom duhovno mrtvi (cf. Ef 2.1. 2,5. Kol 2,13).  Pavel je  rekel, da "so vsi grešili in so brez Božje slave." (Rim 3,23a) S tem seveda  ni rečeno, da se to ne more spremeniti,  isti apostol namreč pravi na drugem mestu: "Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni." (Ef 2,4.5) Mi smo bili torej duhovno mrtvi, Bog pa je tisti, ki nas je oživil. Tega ni storil zato, ker smo bili bolj čedni, ali bolj grdi, ali bolj pridni, ali bolj potrpežljivi od drugih, ampak preprosto zato, ker je tako ugajalo njegovi volji. Bog rešuje po milosti, torej brezplačno, gratis. 

Evangelij ni dober nasvet niti dobra tolažba, ampak dobra novica, da je prišel Jezus Kristus na svet odrešit grešnike: tako tiste, ki  so Bogu navidez bliže, kot one, ki so navidez bolj oddaljeni. Ampak res samo navidez! Zato si želim iz ust teologov čim manj takih in podobnih cvetk.


Ni komentarjev: