05. julij 2012

D. Mc Casland: Potrošniško krščanstvo

»Če   hoče   kdo   iti za menoj,    naj  se odpove    sebi   in  vzame   vsak  dan  svoj  križ  ter hodi  za  menoj.«   ( Lk  9,23) 

Sodobni    zgodovinar Thomas C. Reeves v  svoji  knjigi  »Prazna cerkev« izjavlja, da  je »krščanstvo   v  Ameriki    in  Evropi lagodno, usklajeno s potrošniško  mentaliteto  in zelo površno. Ne zahteva požrtvovalnosti, odpovedovanja,   ponižnosti, drugačnega   izgleda, težnje po izgubljenih dušah, strahospoštovanja do Boga    in  ljubezen do Jezusa Kristusa. Ni več občutka krivde niti   kazni,  nebeško  plačilo pa je zajamčeno. In to, kar imamo danes, se lahko imenuje »potrošniško  krščanstvo«. Cena je zelo majhna, zadovoljstvo potrošnikov   pa  zajamčeno.

Če bi bili  samo potrošniki Vsemogočnega Boga, bi lahko v  svoji veri  razlikovali   in  vzeli tisto,  kar  nam  je   všeč, drugo   pa  zavrnili.  Toda  to  ni  Jezusov   nauk.   On  nas  usmerja    na križ,  ne   pa  k  duhovni     blagajni,   na  kateri   dobivamo      kakšen popust.    Rekel   je:  »Vsem    pa  je  govoril:   Če   hoče   kdo    iti za menoj,   naj  se  odpove    sebi  in vzame   vsak   dan  svoj  križ  ter  hodi za   menoj.    Kdor    namreč     hoče   svoje    življenje   rešiti,  ga  bo izgubil;   kdor   pa   izgubi   svoje   življenje    zaradi   mene,    ga  bo rešil.«   Lk   9,23-24).    Jezus   Kristus   je  umrl   na   križu   zaradi naših   grehov    in  ne   zaradi   našega   zadovoljstva.     In  zato   nas poziva,    da  zaupamo  v Njega, da mu  potem sledimo  z življenjem samoodpovedovanja. 

V   svetu,   v   katerem   ima   potrošnik  vedno  prav,  je potrebna korenita poslušnost Bogu,   da  ne  bi  postali  kristjani potrošniške     mentalitete.    In  ko   nam   je   Jezus   rekel,   naj  mu sledimo,    ne  glede,   koliko   bi  nas to  stalo,  nam  je  obljubil,  da nam  bo  dal  veliko  več  od tistega,    kar  bi  izgubili.

_________________________
Plamenica 8/12

Ni komentarjev: