15. avgust 2012

Edini srednik

Nekateri pravijo, da obstaja med Bogom in človekom več srednikov: najprej in najvišje naj bi bil Kristus, poleg njega pa naj bi bili še mnogi drugi, ki so sicer na nižjem nivoju, a vseeno naj bi bili tudi oni sredniki. na samem vrhu te plejade srednikov naj bi bila Kristusova mati Marija, ki jo mnogi imenujejo "srednico vseh milosti", poleg nje pa pripisujejo podobno vlogo tudi še angelom ter svetnikom in svetnicam. In kaj pravi glede tega Božja beseda?

"Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, on, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse, pričevanje ob svojem času."  
(1Tim 2,5.6)

Kot je razvidno iz zgornjega citata, Sveto pismo ne pozna več kot enega srednika med Bogom in ljudmi, in to je Jezus Kristus. On je dovolj velik srednik, da povsem zadostuje. Sveto pismo nikjer ne govori, da bi poleg njega obstajali v nebesih še kaki drugi sredniki, kot to trdijo rimska, pravoslavna in še nekatere druge cerkve. Božji besedi ne smemo ničesar dodajati. Pisano je namreč:

"Vsak izrek Boga je prečiščen,
ščit je tem, ki zaupajo vanj.
Ničesar ne dodajaj njegovim besedam,
da te ne ovrže in postavi na laž." 
                                                                             (Prg 30,3.4) 
Božja beseda je tu popolnoma jasna in nedvoumna. zagovorniki teorije večih srednikov sicer pravijo, da naj bi poleg  Božje  besede, zapisane v Svetem pismu, obstajala tudi ustna Božja beseda, ki naj bi jo hranila cerkev. Glede te "ustne Božje besede"  tudi Rim in Konstantinopel nista  na povsem isti liniji, tako obstajajo med njima tudi različna izročila glede Marijinega vnebovzetja, oziroma zasnutja.

Jezus Kristus je edini srednik, ki je poplačal ves naš dolg.  Držimo se njega in njegovega na križu dovršenega dela odrešenja, "[k]ajti Kristus ni šel v svetišče z roko narejeno, ki je le pravega svetišča podoba, temuč v samo nebo, da se sedaj kaže obličju Božjemu za nas." (Heb 9,24 CHR)


Ni komentarjev: