02. avgust 2012

Uresničevanje Očetove volje

"Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: 'Gospod, Gospod,' ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih."  (Mt 7,21)

Izbrana vrstica, vzeta iz evangeljskega berila za prejšnjo, 8. nedeljo po Sveti Trojici, je del Jezusove pridige na gori. V predhodnih vrsticah govori Jezus o lažnih prerokih in njihovih značilnostih, v 21. vrstici ter v nadaljevanju pa govori o tem, kdo pojde in kdo ne pojde v Očetovo kraljestvo. 

Kot je razvidno iz Mt 7,21, je Jezus obljubil vstop v nebeško kraljestvo tistim, ki uresničujejo Očetovo voljo. Ob besedni zvezi "uresničevati Očetovo voljo" mnogi bržkone pomislijo na izpolnjevanje zapovedi in na dobra dela. Toda če gledamo s tega zornega kota, se znajdemo pred nekaterimi problemi, ki jih ni mogoče odpraviti kar z levo roko. Kaj se zgodi, če prekršimo katero od zapovedi? To zagotovo ni uresničevanje volje nebeškega Očeta. Takisto velja za opustitev kakega dobrega dela. Razen tega ni na svetu niti enega človeka, ki ne bi grešil. Če pogledamo naslednji vrstici, spet ne najdemo kaj bolj spodbudnega: "Veliko mi jih bo reklo tisti dan: 'Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?'  In takrat jim bom naznanil: 'Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno!'" (Mt 7,22.23) V  krščanskih krogih imamo tudi danes ljudi, ki prerokujejo (ali vsaj tako menijo) v Jezusovem imenu, izganjajo demone in delajo razna velika dela v tem imenu. Toda ta dela očitno nič ne pomenijo, če nekdo poleg tega ravna nepostavno. Vsi pa ravnamo nepostavno, eni bolj, drugi manj. 

Kaj je torej Očetova volja in kdo jo izpolnjuje? Jezusov odgovor se glasi: "Volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan." (Jn 6,40) Te besede, kot pravi Calvin, predpostavljajo vero kot  pravir, iz katerega pritekajo dobra dela. Verovati v Kristusa in se trdno zanašati nanj ter na njegovo delo pomeni uresničevati Očetovo voljo. Zato je lahko sv. Janez upravičeno napisal: "To sem vam pisal, da veste, da imate večno življenje, kateri verujete v ime Sina Božjega." (1Jn 5,13 CHR) Janez ni napisal, da imajo večno življenje tisti, ki izpolnjujejo zapovedi, niti da imajo večno življenje tisti, ki dobro delajo, ampak, da imajo večno življenje, kateri verujejo v ime Božjega Sina. To pa zato, ker je takšna Očetova volja. In še nekaj poudarjam. Janez je napisal: "[...] da veste, da imate večno življenje..." On ni napisal: "Upajte, da boste imeli večno življenje." 

Kdor veruje v Kristusa in je njegov ve, da ima večno življenje že tukaj in zdaj. To pa zato, ker uresničuje Očetovo voljo. Očetova volja pa je, da verujemo v edinorojenega Sina, ki ga je on poslal.Ni komentarjev: