01. september 2012

Kakršno vprašanje, takšen odgovor

Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: "Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?" (Lk 10,25)

Zgornja vrstica iz Lukovega evangelija je pravzaprav uvod v zelo znano  priliko o usmiljenem Samarijanu, ki je zapisana v Lk 10,25-37.Tukaj se ne bomo ukvarjali z vsebino prilike, ampak z vprašanjem, kaj storiti, da dosežemo večno življenje.

Vprašanje je bilo v osnovi napačno zastavljeno, in to ne glede na motiv, ki ga je imel učitelj (tudi ta je bil napačen), saj nismo na tem svetu zmožni nobenega dobrega dela opraviti tako popolno, da bi si lahko na ta način prislužili večno življenje. 

Skoraj enako vprašanje mu je zastavil neki oblastnik: "Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?" (Lk 18,18b) Tudi to vprašanje je bilo, enako kot prejšnje, narobe zastavljeno. Ljudje si zmotno predstavljamo, da smo zmožni s  svojimi dejanji pomiriti Boga, ali si iz kateregakoli razloga pridobiti njegovo naklonjenost. To je pravzaprav srž sleherne religije: narediti nekaj, s čimer bom poplačal Boga in si tako pridobil njegovo milost. Kdor tako razmišlja, ne razume in ne ve, kaj sploh pomeni beseda milost. Milost ni nekaj, kar bi si lahko prislužil, milost dobim zastonj. Zato pravi Pavel: "Kdor dela, temu se plačilo ne daje po milosti, ampak kot dolžno izplačilo." (Rim 4,4) Delat hodim zato, da bi za opravljeno delo prejel plačilo. Delodajalec mi ne da nič iz milosti, kvečjemu mi lahko doda kako delovno nalogo več in to celo za manjše plačilo. Toda pri Bogu ni sistema daj - dam. Nebeško kraljestvo je s pozemskega stališča v vseh ozirih obrnjeno na glavo. Ravno zato sta zgornji vprašanji popolnoma napačno zastavljeni.

Jezus je dal obema vpraševalcema ustrezen odgovor. Namreč, če si hočeš prislužiti odrešenje, boš  moral v vsem ravnati po postavi, torej dosledno in brez napake izpolnjevati zapovedi. Oblastnik mu je prostodušno odgovoril:  "Vse to sem izpolnjeval od mladosti." (Lk 18,21b) Pa  je res stoodstotno izpolnjeval zapovedi? Kakorkoli, on je bil prepričan, da je bilo res tako. Je bil torej zato deležen večnega življenja? Očitno ne, saj je spraševal Jezusa, kaj mora storiti, da ga doseže. Jezus ga je nato postavil pred zid: "Še eno ti manjka: prodaj vse, kar imaš, razdaj ubogim in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!" (Lk 18,22b) Oblastnik je dobil odgovor, kakršnega je hotel, toda: "Ko pa je oni to slišal, je postal zelo žalosten, kajti bil je silno bogat." (Lk 18,23) Mož ni ugotovil, da je z njegovim vprašanjem nekaj narobe, zato je na koncu odstopil, kajti do konca se je hotel odrešiti na svoj način. Hotel je dobiti recept za odrešenje, evangelij pa ni dober recept, ampak veselo oznanilo. Dober recept je postava, veselo oznanilo pa je zajeto v Jn 3,16: "Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje." (Jn 3,16) 

Vir ilustracije: Gnesio

Ni komentarjev: