27. september 2012

Kristjani in delež ločitev


V ZDA in drugod na zahodu je razširjen mit, da je delež ločitev pri kristjanih približno tolikšen kot "v svetu".  Ta mit dodatno razpihujejo sami verski voditelji kristjanov v ZDA. Kot dokazuje Glenn T. Stanton, ta mit ne drži, oziroma drži le delno. Tisti, ki resno jemljejo svojo vero, tako kristjani kot pripadniki drugih verstev, se  ločujejo redkeje od ostalih.  Spodnja tabela nam prikazuje, kako je s tem pri pripadnikih raznih krščanskih skupin in pri Judih. Glede tega obstajajo dokajšnje razlike med nominalnimi in dejanskimi (aktivnimi) verniki. 


Verska pripadnost
Manjša/večja verjetnost ločitve v odstotkih
Nominalni protestanti
20
 Konservativni protestanti
 -10
Aktivni konservativni protestanti
 -35
Rimski katoličani
-18
Nominalni člani RKC
-5
Aktivni člani RKC
-31
Judje
39
Nominalni Judje
53
Aktivni Judje 
-97

Še  pojasnilo: 20 pomeni, da je verjetnost ločitve pri posamezni skupini  za 20 odstotkov večja od možnosti ločitve pri parih brez verske pripadnosti,  -10 pa pomeni, da je verjetnost ločitve pri posamezni skupini za 10 odstotkov manjša od verjetnosti ločitve pri parih brez verske pripadnosti. 


Vir: The Gospel Coalition [>>]


Ni komentarjev: