29. september 2012

Poviševanje, poniževanje...Izrek: "[V]sak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan," (Lk 14,11) je eden bolj znanih Jezusovih izrekov. Poleg mesta, ki sem ga navedel, se pojavlja tudi na koncu prilike o farizeju in cestninarju.  odlomek Lk 14,11 je vzet iz Jezusovega pouka gostom in gostitelju (cf. Lk 14,7-11). Lahko ga vzamemo kot zelo praktičnen, vsakdanji nasvet. Tistim, ki se prerivajo za prva mesta pri mizi, se lahko hitro zgodi, da jih gostitelj prestavi na manj ugledno mesto, zato Jezus svetuje, da je bolje sesti v ozadje, da te povabijo bliže. 

Zgornji stavek pa ima tudi svoje mesto v načrtu odrešenja. Jezus je ob neki drugi priložnosti rekel: "Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike." (Mr 2,17b)  To je Gospod povedal, ko so ga farizeji in pismouki kritizirali, ker se je družil s cestninarji in drugimi grešniki (cf. Mr 2, 15.16) Problem omenjenih pravičnih je bil, da so se imeli za pravične, v resnici pa ni bilo čisto tako. Ker so vestno izpolnjevali postavo, so bili prepričani, da so več vredni od navadnih smrtnikov, cestninarjev in grešnikov. Njihova gorečnost za izpolnjevanje predpisov jim je stopila v glavo in so se poviševali zaradi svojih del ter niso čutili nobene potrebe po spreobrnjenju, oziroma spremembi mišljenja. Oni so bili s svojimi deli in pobožnostjo sami sebi dovolj.  Takim je rekel Jezus, da bodo ponižani. Na drugi strani imamo tiste, ki so se zavedali, da je njihovo življenje zavoženo, in da jim ni pomoči. To so tisti, katerim pravi Jezus na drugem mestu "ubogi v duhu." (cf. Mt 5,3).  Ti si tako rekoč niso upali dvigniti oči k nebu, ampak so govorili: "Bog bodi milostljiv meni grešniku," ali: "Bog bodi milostljiv meni grešnici" (cf. Lk 18,13). Njihovo poniževanje ni bilo teatralno, ampak je bilo posledica v njih delujoče Božje milosti, ki opravičuje. 

Tudi danes je tako. Bog še vedno nekatere opravičuje po svoji neskončni milosti. Opravičenje prihaja zastonj po žrtvi edinega Božjega Sina Jezusa Kristusa. Ta milost je večja od greha in vsakršne krivde. Kdor obžaluje svoje grehe in se oklene te čudovite milosti, ki jo ponuja Bog, je rešen že tukaj in zdaj. Nad takimi pekel nima oblasti. Bogu hvala za to.


Ni komentarjev: