30. oktober 2012

Popust -100% ob dnevu reformacije in še naslednjih 365 (ali 366) dni

Ko sem danes zjutraj iskal primerne zimske čevlje, kajti tudi mene je  presenetila zgodnja zima, sem  z grozo ugotovil, da sem glede tega čisto suh, in da bo treba popoldne v prodajalno po nove čevlje. Ob vstopu v prodajalno mi je prijazna prodajalka povedala, da imajo samo danes -20% popust na vso obutev, kar je bil zadosten razlog, da me je prepričala za nakup čevljev v njihovi poslovalnici.  Pozneje sem izvedel, da ima drugo podjetje celo do -50% popust na obutev. Popusti, ki jih občasno ponujajo trgovci na svoje blago, so zelo različni, nisem pa še slišal, da bi kaka trgovina ponujala popust -100%, saj bi nato tako podjetje zagotovo kmalu propadlo.  

Človeška kultura je navajena na sistem daj - dam. Pri tem smo zelo veseli, če se zgodi kak popust ali razprodaja. Tudi človeške religije so naravnane na tak sistem: nekaj moram narediti in moje božanstvo bo srečno. Če ga kaj polomim, moram opraviti neko dobro delo, da bova z  božanstvom spet v harmoniji. Zelo podobna stvar se je zgodila v krščanski cerkvi: ljudje, ki so grešili, in taki so bili vsi, so morali nekaj narediti, da so se odkupili pri jeznem Bogu:  darovali so za maše, plačevali za odpustke, dajali miloščino beračem, darovali denar, zemljišča in druge dobrine cerkvi,  in sploh opravljali veliko dobrih del, da bi jih imel Bog rad. Tudi  nemški redovnik Martin Luther je opravil veliko dobrih del, da bi se odkupil pri jeznem Bogu, a zaman. To mu ni prineslo notranjega miru. Ko se je poglabljal v vrstico: "V njem (evangeliju, op. Dizma) se namreč razodeva Božja pravičnost, iz vere v vero, kakor je zapisano: Pravični bo živel iz vere," (Rim 1,17), ga je pojem Božja pravičnost spravljal v obup in bes, kajti zavedal se je, da ni zmožen izpolnjevati zahtev Božje pravičnosti. Rešitev se mu je pokazala v stavku, ki pravi, da bo pravični živel iz vere. Sam Luther pravi glede tega: "Potem sem začel razumeti, da je Božja pravičnost... Božji dar in sicer po veri... Počutil sem se popolnoma nanovo rojenega in kot da sem vstopil skozi široko odprta vrata v raj." (Vir>>) Tu se je začela  Luthrova osebna reformacija in transformacija, ki je pozneje prišla na svetlo v obliki 95 tez.

Luther in mnogi drugi so dojeli, da nas naša dejanja ne rešujejo, da ni v nas nič, s čimer bi mogli ugoditi Bogu. Naše moralno življenje nikoli ne dosega kriterijev, ki smo si jih zastavili, najsi gre pri tem za spolnjevanje Božjih ali kakih drugih zapovedi, ali morda naših lastnih pravil. Nikoli. Zato je odrešenje po delih "misija nemogoče". Vzrok za tako stanje je naš greh, ki se deduje od prvega človeka in prehaja z roda na rod. Ker je tako, je Bog pripravil za nepravične in grešnike popust  - 100%. Hvala Bogu, njegovo "podjetje" zaradi takih popustov ne more iti v stečaj,  njegov Sin Jezus Kristus pa je  s svojo smrtjo na križu plačal za vse naše grehe. Kar nam je ponujeno, je dar, oziroma milostni Božji dar. Bog opravičuje brezbožnega, hudobnega in grešnega po milosti, ki jo more brezbožni, hudobni in grešni  prejeti po veri v zadostilno žrtev Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Božjega Sina, ki je sam rekel: "Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje." (Jn 3,16) Ne pravi: "Kdor vanj veruje in je dober, se posti, hodi k zakramentom in opravlja druga dobra dela, ima večno življenje," ampak: "Kdor vanj veruje ima večno življenje." Milostnega daru opravičenja, ki ga daje Bog, ne moremo prejeti z usti, niti ga ne moremo vdihniti s pljuči, ampak ga lahko prejmemo edino po veri v Kristusa, ki je umrl za naše grehe in vstal za naše opravičenje (cf. Rim 4,25). Sveti Pavel je te stvari zelo lepo predstavil v Pismu Rimljanom 3,21-28:
Zdaj pa se je brez postave pokazala Božja pravičnost, o kateri pričujejo postava in preroki. 22 Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: 23 saj so vsi grešili in so brez Božje slave, 24 opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu. 25-26 Njega je Bog javno določil, da bi bil s svojo krvjo orodje sprave, h kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost, tako je v svoji potrpežljivosti odpustil prej storjene grehe. Hotel je pokazati svojo pravičnost v sedanjem času, da je namreč sam pravičen in da opravičuje tistega, ki veruje v Jezusa. 27 Kje je torej razlog za ponašanje? Ni ga. Po kakšni postavi? Po delih? Ne, temveč po postavi vere. 28 Menimo namreč, da človek doseže opravičenje po veri, brez del postave.
 Bog nas torej ne opravičuje po delih, ampak zastonj,  edino po milosti in po veri.  Kdor veruje v Jezusa Kristusa kot Gospoda in popolnega Odrešenika ter se zanaša nanj in na njegovo popolno delo, je opravičen. Jezus Kristus ni le umrl za naše grehe, ampak je tudi živel popolno življenje. Njegova pravična dela se pripišejo vsakomur, ki veruje vanj.

Božja milost v obliki 100% odpuščanja se ponuja vse dni, toda le do Jezusovega ponovnega prihoda. Jutri je dan reformacije, ko se bomo še posebej spominjali ponovnega odkritja bistva evangelija, ki pravi, da Bog po Gospodu Jezusu Kristusu opravičuje hudobne, grešne in brezbožne.  Veruj vanj in boš rešen-a!  Naj ti pri tem pomaga Bog Oče po svojem Svetem Duhu.
Ni komentarjev: