09. februar 2013

Slišali so evangelij, a ga niso razumeli

Speyerski evangelistar (13. stol.)
Zbral je okrog sebe dvanajstere in jim rekel: "Glejte! V Jeruzalem gremo in nad Sinom človekovim bo izpolnjeno vse, kar je pisano po prerokih. 32 Izročen bo namreč poganom, ki ga bodo zasmehovali, z njim grdo ravnali, vanj pljuvali, 33 ga bičali in umorili, in tretji dan bo vstal." 34 Vendar oni niso doumeli nič od tega. Ta govor jim je ostal prikrit in niso razumeli, kar je govoril. 
(Lk 18,31-34)

To, kar je Jezus povedal apostolom v svoji tretji napovedi trpljenja, je bistvo evangelija. Razodel jim je, kateri je cilj njegovega prihoda na svet. S tem jih je hotel tudi pripraviti na dogodke, ki so sledili: izročen bo v smrt, a tretji dan bo vstal od mrtvih. 

Kot pravi evangelist, apostoli niso doumeli ničesar od tega. Ker gtega niso mogli doumeti, so ob dogodkih, ki so dejansko sledili, ravnali precej zmedeno. Le kako ne bi? Apostoli so živeli v prepričanju, da bo Mesijevo kraljestvo podobno zemeljskim kraljestvom. Njihove posvetne upe je pokopala smrt njihovega Učitelja. Tako je pozneje eden od njih pozneje rekel na poti v Emavs:  "Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael." (Lk 24,21) Šele po njegovem vstajenju se jim je začelo svitati, za kaj gre: "Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma." (Lk 24,45)  Jezusova smrt in vstajenje sta imela točno določen cilj: "[O]n je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja." (Rim 4,25)

Evangelij je tudi danes za mnoge ljudi kot zaprta knjiga. Mnogi ga berejo ali slišijo, a ga ne razumejo. Mnogi, ki ga sicer na intelektualni ravni razumejo, ga pa obenem zavračajo in ostajajo pred vrati Kraljestva. S tistimi, ki  jim je evangelij odprt, je drugače. O takih, ki sprejmejo Njega, ki ga Evangelij po Janezu imenuje Beseda, pa pravi: "Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime  in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga." (Jn 1,12.13) Rojstvo za Kraljestvo prihaja vedno od Boga, nikoli od nas samih. Božje otroštvo ne prihaja od našega telesnega rojstva, ampak  po rojstvu od zgoraj (cf. Jn 3,3 sl.). 

Naj da Bog vsem, ki to berejo, da se jim odprejo vrata milosti ter jim nakloni tisti preporod, ki prihaja od zgoraj!


Ni komentarjev: