18. maj 2013

Binkošti

"Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. 
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal."   (Jn 14,15-17.26)

Zgornje besede so vzete iz Jezusovega poslovilnega govora, ki ga je namenil svojim učencem pri zadnji večerji. V njih je Jezus učencem napovedal prihod Svetega Duha. 

Na binkoštni dan, petdeseti dan po pashi, ko so Judje praznovali žetveni praznik, obenem pa je minilo tudi petdeset dni od Gospodovega vstajenja, je prišel na apostole Sveti Duh (cf. Apd 2,1-12).  S tem dogodkom je Jezus izpolnil svojo obljubo, da apostolov ne bo pustil samih. Apostoli so bili na ta dan oblečeni v moč z višave  in so začeli z oznanjevanjem evangelija (cf. Lk 24,49. Apd 1,8). Brez binkoštnega dogodka ne bi prišlo do širjenja evangeljske resnice o tem, da je Jezus umrl zaradi naših prestopkov, bil obujen zaradi našega opravičenja in da se nam v njegovem imenu oznanja popolno odpuščanje vseh grehov (cf. Rim 4,25. Apd 2.38. 13,38.3).  Ta resnica se je potem širila od Jeruzalema preko Judeje in Samarije in se še danes širi do najbolj oddaljenih krajev naseljenega sveta.

Sveti Duh je apostole poučil o vsem in jih spomnil vsega, kar jim je Jezus povedal ter jih vpeljal v vso resnico (cf. Jn 14,26. 16,13-15). Vse, kar je bilo za odrešenje pomembno, so apostoli in drugi učenci zapisali v spisih, ki sestavljajo Sveto pismo Nove zaveze. Nekateri kristjani danes pravijo, da jim je Gospod to in to položil na srce, oziroma naročil to in to. Osebno sem zelo zadržan do teh osebnih razodetij, ker sem od raznih oseb slišal preveč "prerokb", ki so se izkazale za plod domišljije. Imamo Božjo besedo, preko katere deluje Sveti Duh, zato ne vem, če so zasebna razodetje, razen v izjemnih primerih, sploh potrebna. Sv. Pavel pravi: "Vse Pismo je navdihnjeno od Boga." (2Tim 3,16), Peter pa pravi: "Predvsem pa védite tole: nobena prerokba v Pismu ni stvar zasebne razlage.  Nikoli namreč nobena prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili v imenu Boga." (2Pt 1,20.21)

Binkošti nas tudi usmerjajo na življenje v prihajajočem veku. Jezus je obljubil, da se vrne in bo vzel svojo nevesto - Cerkev k sebi (cf. Raz 19,5-9). On bo  zagotovo izpolnil tudi to svojo obljubo. 

"Amen, pridi Gospod Jezus!" (Raz 22,20b)


Ni komentarjev: