20. julij 2013

Še o krivih prerokih

Tako govori GOSPOD nad vojskami: Nikar ne poslušajte besed prerokov, ki vam prerokujejo in vas slepijo. Oznanjajo videnja lastnega srca, ne pa tega, kar prihaja iz GOSPODOVIH ust. Zaničevalcem GOSPODOVE besede nenehno pravijo: "Mir boste imeli." Vsem, ki vztrajajo v trmi svojega srca, pravijo: "Nad vas ne pride nesreča."
(Jer 23,16.17)

Če tole ne bi bilo napisano že nekaj stoletij pred Kristusom, bi človek utegnil pomisliti, da se zgornje svarilo nanaša na današnji čas, ko kar mrgoli krivih prerokov vseh vrst.

Danes na splošno vlada prepričanje, da so danes bistveno drugačni časi kot nekoč, in da je treba danes  ljudem posredovati prijazna sporočila, kajti "sodobni človek" je baje bistveno drugačen, kot tisti ljudje v srednjem veku, ali celo v bronasti dobi. Veliko stvari, o katerih piše Biblija, danes ne velja več, ker živimo v drugačnih časih, ko velja ena sama stvar, to pa je ljubezen. Bog nas ljubi take kot smo, zato je pomembno le to, da smo prijazni eden do drugega. Cerkve, ki so bile nekoč trdnjave evangelija, so zvodenele v mešanico družabnih klubov in karitativnih ustanov. Tako sploh ni več pomembno, kaj, v koga in komu veruješ, ampak, da si "dober človek". Toda to ni krščansko sporočilo, kajti Jezus je rekel: "Nihče ni dober razen enega, Boga." (Lk 18,19b) V osnovi smo vsi ljudje grešniki, toda to sporočilo ne gre v kontekst "sodobnega človeka", ki je sicer pripravljen slišati, da nihče ni popoln, da pa bi bil v Božjih očeh popolnoma zavržen, to je zanj že krepko preveč. Toda Bog pravi: "Ne poslušajte ljudi, ki vam laskajo in vam pihajo na dušo, češ, mir boste imeli, nič hudega se vam ne more zgoditi. To so besede krivih prerokov." To niso Božje besede, to niso besede evangelija, čeprav jih velikokrat oznanjajo celo pridigarji v cerkvah, ki same sebe  imenujejo po evangeliju!

Jezus ni bil "prijazen" na način, kot so "prijazni" krivi preroki. Pravzaprav je bil prijazen do tistih, ki so se zavedali svoje grešnosti, do tistih, ki se je niso hoteli, je bil zelo oster. Če bi bil "prijazen" na način krivih prerokov in bi vsem laskal, zagotovo ne bi končal na križu.  Toda njegova smrt je imela posebno vlogo.  Sv. Pavel pravi: "[K]o smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega: morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki." (Rim 5,6-8) Jezus ni umrl za "pravične", ampak za brezbožne in grešnike. Sam Jezus je povedal, da ni prišel klicat pravičnih, ampak grešnike (cf. Lk 5,32), torej tiste, ki so se zavedali svoje grešnosti. Take vabi: "Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek." (Mt 11,28) On sprejme vse, ki po milosti zapustijo trmo svojega srca in pridejo k njemu po popolno opravičenje, torej čisto drugače, kot govorijo krivi preroki. 


Ni komentarjev: