10. avgust 2013

Prositi za pravo stvar

Odlomek iz 1. Knjige kraljev 3,5-15  pripoveduje o začetku vladavine kralja Salomona. Salomon se je tedaj namenil v Gibeon darovat na tamkajšnji višini (cf. 1Kr 3,4). Med bivanjem v tem kraju se mu je v sanjah prikazal Jahve in mu velel, naj ga prosi, kar pač želi (cf. ibid v. 5). Salomon bi lahko Boga prosil za marsikaj: za bogastvo, za zmago nad sovražniki, za zdravje, srečo in dolgo življenje in kar je še takega. Toda Salomon se je odločil drugače. Zavedal se je svoje šibkosti, obenem pa odgovornosti pri opravljanju vladarske službe. Ni vedel, kako naj vodi in vlada ljudstvo skladno z Božjo voljo (cf. v. 7), zato je prosil Boga: "Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim!" (1 Kr 3,8) 

Bog mu je na to odgovoril: "Ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, takó da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo vstal tebi enak za tabo. Pa tudi to, česar nisi prosil, ti bom dal: bogastvo in slavo, tako da ti vse tvoje dni ne bo enakega med kralji. Če boš hodil po mojih poteh in se držal mojih zakonov in zapovedi, kakor je hodil tvoj oče David, bom podaljšal tvoje dni." (1Kr 3,11-14) Iz Božjega odgovora je razvidno, da mu je bila Salomonova prošnja všeč, oziroma, da je Salomon prosil za pravo stvar. Zato mu je Bog poleg izpolnitve prošnje za modrost obljubil tudi uspešnio vladanje, v časti in slavi. Pod pogojem, da bo živel skladmo z Božjimi potmi pa mu je obljubil tudi dolgo življenje.

Kadar  torej  Boga prosimo  za pravo stvar, oziroma za nekaj,  kar je v skladu z njegovo voljo,  nam on v svoji velikodušnosti podeli še veliko več, pač skladno z našimi življenjskimi in drugimi potrebami.  Jezus je v svojem Govoru na gori med drugim rekel: "Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo." (Mt 6, 33) Pod tem "vse drugo" so mišljene stvari, ki jih potrebujemo v našem vsakdanjem življenju. Iskati Božje kraljestvo pa pomeni tudi iskati modrost, ki prihaja od zgoraj, od Boga. To je iskal in dobil Salomon, poleg tega pa mu je bilo navrženo še vse drugo.


Ni komentarjev: