01. januar 2014

Novoletno voščilo


"Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji, začetek in konec." (Raz 22,13)

Še eno leto je za nami. To pomeni, da smo spet za eno leto starejši, vprašanje pa je, ali smo tudi modrejši. Bog je Stvarnik in Gospodar časa, kajti, kot pravi sv. Avguštin, svet ni bil ustvarjen v času, temveč s časom (mundus non in tempore sed cum tempore factus est)*.  Bog ni vezan na čas in prostor, temveč je Stvarnik časa in prostora. Jezus Kristus je, kot je pisano v Knjigi Razodetja,  Alfa in Omega, Prvi in zadnji,  Začetek in  Konec. To je univerzalna resnica, ki velja za ves svet, saj bo ob koncu časov prišel sodit živim in mrtvim, ne glede na svetovni nazor, veroizpoved, raso, narodnost, politično prepričanje in kar je še takega.  Kristjani z njim zaključujemo eno leto in z njim začenjamo naslednje leto. 

Dovolite mi, da zaželim vsem, ki to berete: "Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni,  mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina  ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti." (Ef 3,17-19)


Obenem pa vam želim srečno, zdravo, uspešno in blagoslovljeno leto 2014!


Ni komentarjev: