12. april 2014

Prihod kralja

Pietro Lorenzetti, Prihod v Jeruzalem. Vir: Wikipedia
Silno se raduj, hči sionska,
vzklikaj, hči jeruzalemska!
Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
pravičen je in zmagovit,
krotak je in jezdi na osličku,
na žrebetu oslice.
10 Uničil bo vozove v Efrájimu
in konje v Jeruzalemu,
uničil bo bojni lok
in narodom oznanil mir.
Njegova oblast bo segala od morja do morja,
od veletoka do koncev zemlje.

          (Zah 9, 9.10)  Zaharijeve preroške besede nam opisujejo triumfalni prihod kralja v Jeruzalem. Prerok ga opisuje kot idealnega vladarja. Ta kralj je pravičen, kot tisti, ki ga opisuje Psalm 72. Obenem je krotak, oziroma skromen, torej tak, ki se ne povzdiguje nad svoje ljudstvo (cf. 5Mz 17,20). Izraz jaša, ki ga SSP prevaja kot "zmagovit", se da prevesti tudi kot "odrešujoč". Ta vladar bo naredil tradicionalna bojna sredstva za nepotrebna in bo vzpostavil vladavino večnega miru.

Iz samega konteksta je razvidno, da je neverjetno, da bi bil to nek posvetni vladar Izraela. Svetu ob vsem njegovem trudu nikoli ne bo uspelo dokončati sizifovskega dela in odpraviti vojne. 

Ko je naš Gospod pred svojo smrtjo vkorakal v Jeruzalem na enak način, kot ga opisuje Zaharija, so njuni učenci v tem videli izpolnitev stare prerokbe (cf. Mt 21,5. Jn 12,5). Jezusov zmagoslavni prihod je bil pravzaprav uvod v ponižujočo, da, celo sramotno smrt, ki jo je moral pretrpeti nekaj dni za tem. Toda ta smrt ni pomenila poraza, ampak odrešenje za vse, ki vanj verujejo. Še več, Bog Oče je njegovo odrešenjsko delo potrdil s tem, ko ga je obudil od mrtvih. Jezus se je po vstajenju razodel kot tisti, ki mu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji (cf. Mt 28,18).  

On je že vzpostavil svoje kraljestvo na zemlji, ki ga predstavlja njegova cerkev. To kraljestvo je še zelo nepopolno, ker ga sestavljajo nepopolni in po naravi grešni ljudje. Tako bo ponovnega prihoda našega Kralja in Gospoda Jezusa Kristusa, ko nastopita novo nebo in nova zemlja (cf. Raz 21,1)  Tedaj se bo izpolnila še ena preroška beseda:  "In obrisal bo  [Bog]* vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo." (Raz 21,4)

Si pripravljen-a na ta prihod Kralja? 

_________
*Op. Dizma

Ni komentarjev: