29. maj 2014

Kje je zdaj Kristusovo telo?

Vir slike: Wikipedia
Izraz Kristusovo telo nima le enega pomena. Pod to besedo si najprej predstavljamo fizično telo našega Gospoda, ki je hodilo po zemlji, jedlo, pilo, bilo utrujeno, umorjeno na križu, obujeno od mrtvih itn. Apostol Pavel pa kar na nekaj mestih uporablja ta izraz tudi kot simboličen izraz za Kristusovo cerkev (Ef 1,22.23. 4,16. 1Kor 2,13. 12,20.27). Obstaja pa še ena stvar, ki se imenuje Kristusovo telo in sicer zakramentalni kruh. Rimski katoličani, pravoslavni in evangeličani menijo, da je Kristus realno telesno prisoten v evharističnem kruhu in vinu. To, kar lomi duhovnik na  sliki, naj bi bilo pravo in dejansko  Kristusovo telo, čeprav pod podobo kruha. 

Je torej njegovo telo res skrito v vseh teh mnogoštevilnih hostijah, oziroma, kje sploh je danes Jezusovo telo? Sveto pismo je glede tega nedvoumno, saj pravi:  "Peljal jih je ven proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil.  Medtem ko jih je blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se vzdignil v nebo." (Lk 24,50.51) Jezusovo telo je torej v nebesih, fizika pa nas uči, da eno in isto telo ne more biti istočasno na več kot enem mestu. Zagovorniki Kristusove realne telesne prisotnosti v zakramentalnem kruhu in vinu to opravičujejo z dejstvom, da Kristus ni samo človek, ampak  tudi Bog, Bog pa je prisoten povsod. Res je, toda Jezus ni rekel pri zadnji večerji nad kruhom: "To je Božje telo," ker bi bilo to nesmiselno, saj je Bog duh in nima telesa. 

Monofiziti so trdili in trdijo, da Kristusova božanska narava tako použila njegovo človeškost, da od nje ni nič več ostalo. Če bi bilo to res, potem bi bila trditev o Kristusovi telesni prisotnosti v evharistiji na nek način smiselna, čeprav bi šlo pri evharistiji  za božanstvo pod podobami kruha in vina. Toda v Kalcedonu so rekli drugače, namreč, da Kristus obstoji v dveh naravah.    Kristus kot Bog je torej lahko istočasno navzoč povsod, njegovo poveličano telo pa se nahaja na enem mestu, torej v nebesih. Več o Kristusovi  prisotnosti pa kdaj drugič. 


Ni komentarjev: