06. september 2014

Naša zmožnost

Tako zaupanje pa imamo po Kristusu do Boga: 5 Ne da bi bili zmožni, sami po sebi misliti kaj kakor sami iz sebe, temveč naša zmožnost je od Boga, 6 ki nas je storil tudi zmožne, da smo služabniki nove zaveze, ne črke, ampak Duha; kajti črka ubija, a Duh oživlja.  
(2Kor 3,4-6 CHR)

Pogostokrat slišimo naslednje priporočilo: "Zaupaj vase in v svoje sposobnosti. Te spodbudne besede   nam v življenju zagotovo pridejo marsikdaj prav, na primer pri pisanju testa ali pri opravljanju poklicnega dela. Seveda je brez ustreznega znanja ali izurjenosti to priporočilo brez pravega učinka. Toda na področju, ki se tiče večnega zveličanja in Božjega kraljestva, nam zaupanje vase in v lastne sposobnosti nič več ne pomaga.

 Tega se je zelo dobro zavedal tudi sv. Pavel. Vse njegovo zaupanje pri njegovem delu za Kraljestvo je bilo osredotočeno na Boga, po našem Odrešeniku Jezusu Kristusu, zaradi česar se pri svojem delu ni zanašal nase in na svoje sposobnosti, ki jih je sicer posedoval v izjemni meri. Zavedal se je, da Bog ni nekak dopolnjevalec njegovih zmožnosti, oziroma, da naj bi Bog naredil tisto, česar Pavel ne bi zmogel, ampak da prihaja zmožnost za delo za Božje kraljestvo od Boga. Enako je bilo pri prerokih iz Stare zaveze: Mojzesu, Eliju, Izaiju, Jeremiju in drugih.  

Bog je tisti, ki je usposobil Pavla in druge apostole ter oznanjevalce evangelija za služabnike nove zaveze. Služabnik nove zaveze ni služabnik črke, ki ubija, ampak Duha, ki oživlja. Črka je namreč Božja postava, ki sama po sebi ne daje zmožnosti njenega izpolnjevanja, enako kot nam Kazenski zakonik Republike Slovenije ne daje moči za življenje, ki bi bilo povsem skladno z zakoni. Črka razglaša Božjo voljo, ne da bi nam dala moč izpolnjevati to voljo. Sveti Duh je edini, ki je zmožen preoblikovati naša srca, da postanejo voljna za izpolnjevanje Božje volje. On je torej tisti, ki oživlja. Brez njegovega delovanja bi bili vsi duhovno mrtvi v prestopkih in grehih ter otroci Božje jeze (cf. Ef 2,1-3).  Sveto pismo je za mnoge zaprta knjiga, pa ne le za tiste, ki ga ne berejo. Nekateri ga berejo in proučujejo, a je zanje še vedno zaprta knjiga, to pa zato, ker je njihovo srce po naravi zaprto za Božjo besedo, odpre ga lahko edino Sveti Duh, ki veje, kjer hoče (cf. Jn 3,8).  Jezus je rekel Nikodemu: "Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel: Morate se roditi od zgoraj. " (Jn 3,6.7) 

Rojeni od zgoraj veruje, da je bil Jezus Kristus žrtvovan zaradi naših grehov in je vstal zaradi našega opravičenja. Tak se glede večnega odrešenja  ne zanaša na svoje sposobnosti, domnevno dobroto in svoja dobra dejanja, ampak na Jezusovo v popolnosti dovršeno delo ter živi v povezanosti s svojim Odrešenikom in edinim Srednikom. Zaveda se, da je vsa njegova zmožnost od Boga!


Ni komentarjev: