15. februar 2015

Odrešeni, da, a po čigavi volji?

Vzrok, da nihče ne more priti k Jezusu (cf. Jn 6,44), je v tem, da ni v naši naravi, da bi prišli.  V naši naravi in zato po naši volji je, da bežimo od Kristusa, ne pa, da bi prišli  k njemu. Dejstvo, in to žalostno dejstvo je, da nočemo priti. Uživamo v tem, da ne pridemo. Voljno, svobodno in prostovoljno izberemo to, da ostanemo v svojem grehu in neveri, ker v Jezusu ne vidimo nič vabljivega, privlačnega in resničnega, niti ničesar, kar bi nam kakorkoli pomenilo izpopolnitev tistega, kar smo in kar že premoremo.  Če bi kdajkoli prispeli do točke, ko bi hoteli priti h Kristusu po življenje, potem bi to lahko storili. Res je, saj pravi Jezus, da to brez dvoma tudi bomo (Jn 6,37)! Toda tako »hotenje«, tako »prihajanje«  ni naše lastno delo. To je od Boga. Bog Oče je tisti, ki nas je v večnosti dodelil Sinu, in nas sedaj, v času vodi k veri.  Preprosto povedano, sam po sebi nihče noče biti odrešen.  Toda, kdorkoli postane  po  Božji moči voljan,  ta bo odrešen! 

Sam Storms


Poslovenil: Dizma

Ni komentarjev: