12. maj 2015

Najhujša uzurpacija

Te besede je napisal rimski škof Gioacchino Vincenzo Pecci, bolj znan po imenu Leon XIII, v svoji encikliki Praeclara gratulationis publicae. Mož  sicer velja za simpatičnega in zelo socialno senzibilnega, najbolj je znan  po encikliki Rerum novarum, v kateri se je zavzemal za delavske pravice, po drugi strani pa je bil tudi neomajen, ko je šlo za njegove namišljene papeške "pravice"  do tistega mesta na zemlji, ki pripada le Bogu. 

Nezakonito prilaščanje oblasti je uzurpacija. Tudi rimski cesarji in razni drugi vladarji so si uzurpirali božanske titule in se imeli za bogove na zemlji. Toda tega niso počeli v imenu Kristusa in krščanstva. Zato je ta uzurpacija hujša od njihove.

V Rimu te prilastitve Božjega položaja  nikoli niso preklicali. Kdorkoli torej sedi na papeškem tronu, se ima za tistega, ki "zaseda mesto vsemogočnega Boga". 
Ni komentarjev: