07. junij 2015

Martin Luther o 51. psalmu

Psalm 51 je eden najpomembnejših poučnih psalmov. V njem nas David dejansko uči, kaj je greh, od kod izhaja in kakšno škodo povzroča, pa tudi,  kako se ga lahko osvobodimo. V tem psalmu je, kot nikjer drugje, jasno prikazano, da je greh podedovan, v nas vrojen in da zoper njega ne pomagajo nobena dela, razen milosti in odpuščanja s strani Boga.  On nas po svojem Duhu na novo ustvari kot novo osebo, kot novo stvarjenje. Sicer pa je, kot pravi David, greh s svojo grozo in obupom tako močan, da celo lomi kosti, dokler ne nastopi Božja milost, nam v uteho.  
Potem ko smo prenovljeni po milosti in Duhu, tedaj ne le, da se učimo slaviti, ampak resnično slavimo in hvalimo Boga, da, celo trpimo in prenašamo križ. David vse to imenuje prava daritev in čaščenje, zavrača pa vse druge daritve, ki jih prinašajo zmedeni svetniki. Na koncu prosi, da bi Bog zgradil in ohranil mesto Jeruzalem za prave daritve in čaščenje. 

(Uvod v 51. psalm)

Ni komentarjev: