21. november 2015

Kaj je resnica?


Od Kajfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj. Sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali, ampak bi smeli jesti pashalno jagnje. 29 Pilat je prišel ven k njim in rekel: "Kakšno tožbo imate zoper tega človeka?" 30 Odgovorili so in mu rekli: "Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne izročili." 31 Tedaj jim je Pilat dejal: "Vzemite ga in ga sodite po svoji postavi." Judje so mu rekli: "Mi ne smemo nikogar usmrtiti." 32 S tem se je izpolnila Jezusova beseda, s katero je označil, kakšne smrti bo umrl. 33 Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: "Si ti judovski kralj?" 34 Jezus mu je odgovoril: "Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?" 35 Pilat je odvrnil: "Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?" 36 Jezus je odgovoril: "Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod." 37 Pilat mu je rekel: "Torej si ti vendarle kralj?" Jezus je odgovoril: "Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas." 38 Pilat mu je rekel: "Kaj je resnica?"  (Jn 18,28-38)

Religija je zelo nevarna stvar. Da je to res, dokazuje že dejstvo, da so Jezusa izročili Rimljanom verski voditelji in tisti, ki so veljali za Božje izvoljeno ljudstvo.  Ljudje, ki so privedli Jezusa k Pilatu, so bili nadvse in globoko religiozni. To, da so  obtožili človeka po nedolžnem in zanj zahtevali smrtno kazen, se jim je zdelo manj hudo, kot to, da bi vstopili v prostor, ki je bil zanje obredno nečist. Njihova religiozna navada je bila zanje vseskozi in v vseh stvareh prednostna stvar. 

Da bi mogel izvedeti, česa obtožujejo Jezusa, je moral Pilat  stopiti  iz pretorija in tam povprašati zbrane glede njihove obtožbe. Ker  Judje niso mogli spraviti skupaj nobene obtožbe, ki bi po rimski zakonodaji zahtevala kazen, jim je Pilat odvrnil, naj ga sodijo po svoji postavi. Toda Judje  pod rimsko okupacijo niso imeli pravice izvrševati tistega, kar so hoteli izvršiti nad Jezusom, torej smrtne kazni. Zato so morali najti nekaj, kar bi zadostilo zahtevam rimske justíce. Obtožili so ga, da se dela kralja (cf. Lk 23,2).  Zato ga je Pilat vprašal: "Si ti judovski kralj?"  (Jn 18,33)  Jezus mu je na to vprašanje odgovoril: "Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod." (Ibid. v. 36)  S tem je posredno priznal, da je kralj, toda njegovo kraljestvo je drugačno od drugih. Tega kraljestva se ne da širiti s silo, čeprav so mnogi  poskušali tudi na tak način. Toda taka prizadevanja so na koncu končala v razvalinah. Njegovo kraljestvo deluje vzporedno z vladavinami tega sveta. Deluje v svetu, a ni od sveta.  Je kot čoln, ki plava po vodi: plava na vodi, a ni niti voda niti ni pod vodo. Čoln, ki ga zalije voda, se potopi. Če v kak del Jezusovega kraljestva prodre duh tega sveta recimo temu Zeitgeist, se ta del podre in je kot čoln, ki se je potopil. Čoln spada v vodo, voda pa ne spada v čoln. Jezusovo kraljestvo deluje v tem svetu, duh tega sveta pa ne sodi v to kraljestvo. Gre torej za nekaj, kar je kvalitativno čisto drugačnega od sveta. Tako bi vsaj moralo biti.

Kakorkoli, Pilat je hotel izvleči iz Jezusa jasen odgovor, če se ima za kralja. Jezus mu je to potrdil na zelo zelo dober način, ko mu je rekel: "Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas."  (Ibid. v. 37) Jezusovo kraljestvo je kraljestvo resnice. Pilatovo vprašanje, ki je temu sledilo: "Kaj je resnica?" (Ibid. v. 38) je tipično postmodernistično vprašanje, ki hoče ostati neodgovorjeno. Resnica s tem postane nekaj, okoli česar se sicer zelo radi sučemo, po drugi strani pa se bojimo cene, ki jo prinaša, zato hodimo okoli nje kot mačka okrog vrele kaše, vanjo pa ne vstopimo. Za Pilata in njemu podobne, ki jih zanima le trenutna korist, resnica ni pomembna. Enako ne zanima skeptikov, ki so nad njo raje obupali. 

Jezus Kristus je Resnica sama. On je rekel o sebi: "Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni." (Jn 14,6)  Da bi odrešil človeštvo, se je utelesil in postal pripadnik vrste Homo sapiens. Je edini predstavnik te vrste, ki je živel brezgrešno življenje, na koncu pa bil predan v smrt s strani zelo religioznih ljudi. Umrl je zaradi naših grehov in bil obujen za naše opravičenje. Po njem in v njem imamo odprto pot v večno življenje, saj je On sam tudi pot in življenje. 


Ni komentarjev: