04. december 2015

Stati inu obstati 21-22/15


Izšla je nova številka revije za vprašanja protestantizma, Stati inu obstati. Naj poleg naslovov prispevkov in njihovih avtorjev, ki so navedeni na platnicah revije,  navedem še nekaj drugih avtorjev in naslovov njihovih prispevkov:
  • Dirk Kottke: O izgubljenem epitafu Petra Pavla Vergerija (1498-1565)
  • Luka Vidmar: Zbiralec protestantskih knjig: Janez Krstnik Prešeren, ljubljanski stolni prošt
  • Melita Zemljak Jontes: Drushina in Obitel kot strokovna izraza Registra Dalmatinovega prevoda Biblije v slovarjih slovenskega jezika na spletišču Fran
  • Vincenc Rajšp: Povezanost slovenske in hrvaške reformacije 
  • Lilijana Žnidaršič Golec: trenja med katoličani in protestanti v Ljubljani v drugi polovici 16. stoletja
  • Božidar Debenjak: Izvirni greh. O naravi prepovedanega sadu
  • Jan Hus: De Ecclesia. Izbor 
In še več...  


Izdajatelja: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Ljubljana in Univerza na Primorskem, Koper. 

Cena izvoda: 6 € 

Ni komentarjev: