10. april 2016

Pastir in jagnje hkrati

Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. 12 Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. 13 Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. 14 Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, 15 kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. 16 Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.                                                     
(Jn 10,11-16) 

Prispodoba Boga kot pastirja se pojavlja že v Svetem pismu stare zaveze. Ko je očak Jakob pred svojo smrtjo blagoslavljal svojega sina Jožefa, je med drugim rekel: "Bog, pred čigar obličjem sta hodila moja očeta Abraham in Izak, Bog, ki mi je bil pastir, odkar živim, do tega dne[...]" (1Mz 48,15) Zelo je znan 23. psalm, ki se začenja z besedami: "GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka." (Ps 23,1) 

 Prerok Izaija predstavlja Boga kot tistega, ki prihaja z močjo, a več kot to: "Glejte, Gospod BOG prihaja z močjo, njegov laket vlada zanj. Glejte, njegovo plačilo je z njim, njegovo povračilo pred njim. Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe." (Iz 40,10.11) Bog prihaja z veliko silo rešit svoje ljudstvo pred njegovimi sovražniki, in bo vsakemu poplačal po njegovem delu, a je svojemu ljudstvu nežen pastir, ki zbira svojo čredo, nosi jagnjeta, ki so najbolj ranljiva ter šibka in je nežno pozoren do doječih. 

Bog bo kaznoval človeške pastirje svojega ljudstva, med katere sodi tako zatiralski religiozni kot politični establišment, ki živi in se redi na račun Božjega ljudstva. Obstaja kasta pastirjev, ki slabo skrbi za svoje ovce, zaradi česar se le te oddaljujejo od Boga in  razkropijo. Zato nastopa pri Ezekielu Bog, kot pastir, ki poišče svoje:  "Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne." (Ez 34,12) Še več, Ezekiel je napovedal prihod mesijanskega pastirja iz Davidovega rodu: "Postavil bom čeznje enega pastirja, da jih bo pasel, svojega služabnika Davida. Ta jih bo pasel, ta jim bo pastir. " (Ez 34,21) 

Mnogi verski voditelji se obnašajo kot najemniki in jim ni preveč mar za izročeno čredo. Zanima jih vse drugo, le zveličanje duš jim je nekam bolj postranska stvar. To so pastirji, o katerih nam govorita Ezekiel v prejšnjem odstavku in Jezus v Jn 11,12. Jezus je tisti pastir, ki je dal življenje za svoje ovce. On ni le pastir, ampak tudi Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. Kot takega ga je prepoznal Janez Krstnik (cf. Jn 1,29). Kot žrtveno jagnje nas je odkupil oblasti greha in vsem vernim odprl pot v večno življenje (cf. Raz 5,9). Jezus se je žrtvoval za svoje ovce.  On daje večno življenje vsem, ki mu jih je dal nebeški Oče (cf. Jn 17,2). On razodeva Očetovo ime vsem, ki mu jih je  Oče odbral iz sveta (Jn 17,6).  Zato je prosil Jezus v svoji velikoduhovniški molitvi ob zadnji večerji, da bi vsi, ki mu jih je dal nebeški Oče, nekoč zrli njegovo veličastvo (Jn 17,24).

Besede, ki jih je v Jn 10,16 izrazil Jezus, danes nekateri narobe razlagajo in sicer, da Bog ne bo rešil le "dobrih kristjanov", ampak tudi "dobre ljudi", ki pripadajo vsem mogočim drugim prepričanjem. Najprej je treba povedati, da ni nobenih "dobrih kristjanov" in drugih "dobrih ljudi", ki bi si zaslužili zveličanje, "saj so vsi grešili in so brez Božje slave,"  (Rim 3,23) obstajajo le ljudje, o katerih pravi apostol Pavel: "Opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu," (Rim 3,24) in seveda tisti, ki niso opravičeni. Kdor želi biti opravičen pred Bogom, mora najprej verovati v Jezusa in se zanesti na njegovo žrtev na križu (cf. Jn 3,16. Rim 4,5.24. ). Jezus je v našem konkretnem primeru govoril Judom, ki so bili tedaj izvoljeno Božje ljudstvo. Povedal jim je, da niso edini, ki se jim oznanja evangelij, ampak da pripada vesela novica o našem odrešenju ljudem "iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov." (Raz 9,7b) Jezus ni le odrešenik Judov, ampak je tudi Odrešenik sveta, oziroma  vseh vernih.

Jezus je dobri pastir, ki je prišel iskat, kar je izgubljeno in Božje Jagnje, ki je bilo žrtvovano za greh sveta. Za razliko od človeških pastirjev, ki so podvrženi svojim slabostim, je on popoln dobri pastir, na katerega se lahko vedno zanesemo.
Ni komentarjev: