08. maj 2016

Pričevanje in preganjanje


Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; 27 in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj. 
To sem vam povedal, da se ne pohujšate. Iz shodnic vas bodo izobčili; pride celo ura, ko bo vsak, kdor vas umori, mislil, da opravlja bogoslužno daritev. In to bodo počeli, ker niso spoznali ne Očeta ne mene. Toda te stvari sem vam povedal, da se boste spominjali, ko pride njihova ura, da sem vam jaz povedal.  
(Jn 15,26-16,4a)

Pričujoča perikopa ni najbolj posrečeno izbrana, ampak je iztrgana iz širšega konteksta Jezusovega poslovilnega govora pri zadnji večerji. ta tema je celoviteje zajeta v Jn 15,18-16,4a.  

Jezus je svojim učencem napovedal, da jih svet ne bo imel rad, ampak jih bo sovražil. Tu sicer ne gre za neko absolutno stališče sveta, saj najdemo  s tem v zvezi tudi drugačen način sprejemanja kristjanov. Tako beremo na enem mestu v Apostolskih delih:  "Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje." (Apd 2,47) Toda ta vsesplošna  ljubezen do Jezusovih učencev  je bila kratkotrajna. Že v 4. poglavju Apd  sta se znašla Peter in Janez v zaporu in pred velikim zborom, v naslednjem poglavju so bili apostoli zaprti v ječi, v 8. poglavju iste knjige pa se je začela krvava rihta.

Od kod to navidez nerazložljivo sovraštvo? Jezus ga je napovedal, ko je rekel: "Če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami. Če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njegovo; ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz odbral od sveta, vas svet sovraži." (Jn 15,18.19) Jezus je bil v svetu vseskozi moteči element. Po eni strani je ljudi fasciniral, po drugi pa živciral. Živciral jih je s tem, ko je kazal na njihov greh, zaradi katerega se niso zmožni sami odrešiti. Ljudje hočemo vse narediti sami.

Ko je Bog ustvaril človeka, ga je ustvaril tako, da bi naj človek živel po postavi, torej po Božjih zapovedih. Od Adamovega padca naprej človek ni več zmožen živeti po zapovedih postave. Ta nezmožnost popolnega izpolnjevanja postave je posledica greha in podedovane grešne narave. Jezus pa pravi: "Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. (Jn 15,5b) Kar velja za apostole, velja tudi za nas in za vse ljudi: brez Jezusa ne moremo storiti ničesar, s čimer bi se lahko odrešili. Izven Jezusa ni odrešenja, kar pa je za mnoge moteče. Religije tega sveta pravijo: "Delaj to in to in odrešen boš!" Jezus pravi: "Izpolnjeno je. Veruj vame." (Jn 19,30. cf. Jn 3,16ss. 14,1) 

Zdaj pa k vrstici Jn 15,26. Sveti Duh, ki ga je Jezus obljubil, pričuje o Jezusu. On je tisti, ki zapisano ali izgovorjeno Božjo besedo tako osvetli, da privede posameznike k Jezusu, in ko ti postanejo Jezusovi učenci, jih vse globlje uvaja v Božjo resnico. Vrstica Jn 15,27 se lahko bere na tri načine. Glede na kontekst se mi zdi, da v tekočem besedilu SSP ni najbolje prevedena. Pravi namreč: "...in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj." V opombi piše, da se da ta beseda razlagati tudi kot pričujte ali boste pričevali. Chráska prevaja: "...pa tudi vi pričujte," Ekumenski in Jubilejni prevod pa pravita: "...boste pričevali." Glede na kontekst se mi zdita varianti pričujte in boste pričevali ustreznejši od tiste, ki nam jo kot prvo ponuja SSP.  Kakorkoli, bistvo tega je, da Sveti Duh pričuje skozi govorjeno Božjo besedo Kristusovih učencev, dviga grešnike iz duhovne smrti  in  jim daje večno življenje (cff. Ef 2,1.5. Kol 2,13). 

Jezus torej ni napovedal svojim učencem lagodnega življenja, o katerem danes tako radi govorijo lažnivi oznanjevalci "evangelija" prosperitete. Nasprotno, obljubil jim je preganjanje, javno izobčenje in celo pobijanje. Vse to so stvari, katerim smo priča tudi danes. Kadar Bog močno deluje, takrat tudi satan pospešeno deluje in skuša zmesti Božje delovanje, saj ve, da ima na razpolago le malo časa (cf. Raz 12,12). Toda njegovo delo je Sizifovo delo. Apostol Pavel piše: "Toda trdni Božji temelj stoji in ima tale pečat: Gospod pozna svoje in: 'Naj odstopi od krivice vsak, kdor kliče Gospodovo ime.'" (2Tim 2,19) V tej vrstici imamo na začetku zapisano spodbudo, ki nas hrabri z dejstvom, da Gospod pozna tiste, ki so njegovi in da jih nihče ne more iztrgati iz njegove roke (cf. Jn 10,28.29). Na koncu vrstice imamo  opozorilo, naj odstopi od krivice vsak, ki kliče Gospodovo ime. Nihče ne more služiti dvema gospodarjema (cf. Mt 6,24), iz istega vrelca ne more pritekati hkrati sladka in grenka voda (cf. Jk 3,11). Duhovna shizofrenija pošilja v svet zmedene signale.

Glede preganjanja se v dveh tisočletjih po Kristusovi smrti, vstajenju in vnebohodu ni kaj bistvenega spremenilo. V Severni Koreji kristjane ubijajo, ali pa mučijo v taboriščih, kitajska komunistična oblast vsake toliko pripravi kako hajko na Kristusove učence, preganjanja so prisotna tudi v Indiji, grozodejstva v islamskem svetu so pa že tako očitna, da jih naši mediji ne morejo več prikrivati ali polakirati. Vse to zato, ker vladajoči krogi, ki mislijo, da obvladujejo ta svet, ne poznajo ne Očeta ne Kristusa. Nepoznavanje te vrste je danes tudi  na razvitem zahodu  večje, kot kdajkoli v zadnjih stoletjih. Diktat vsesplošne strpnosti do vsega, razen do tistega, kar Bog zahteva, že prehaja v mehko različico totalitarizma. Tisti, ki počnejo te stvari, so prepričani, da s tem služijo kakemu bogu, ali pa "višjim ciljem", zgodovinski nujnosti, abstraktnim človekovim pravicam, ali čemurkoli že.

Jezus je opozoril na nevarnost preganjanja zato, ker je to stalna realnost, ki grozi njegovim učencem. Ker pa ta stvar ni niti malo prijetna, preradi pozabljamo nanjo. Zato je prav, da se vsake toliko soočimo tudi s to neprijetno možnostjo. Toda obstajajo tudi dobre novice. Mnogi preganjalci se tudi danes spreobračajo k Jezusu, kajti Božjega delovanja ni konec. Nekatere nagovori Sveti Duh preko pisane, druge preko govorjene Božje besede. Nekaterim se Jezus razodene v sanjah in videnjih. Vse to se danes dogaja. Pričevanje in preganjanje sta povezana v čud(ež)nem dvoboju.

 Bog vse moči in tolažbe naj vsem nakloni milost stanovitnosti, da bomo ob vsakem času pripravljeni na vse, kar prihaja nad nas in ta svet ter pričevati za Jezusa.


Ni komentarjev: