24. maj 2016

Spreobračati ali evangelizirati?

Pokristjanjenje Vendov. Vir: Heritage History
Kot poroča spletna stran Christian Today piše,  je  rimski kardinal Kurt Koch, ki je zadolžen za ekumenizem, kakor si ga pač predstavljajo v Rimu, na medreligijskem srečanju na Woolfovem institutu v Cambridgeu (v mojem poenostavljenem prevodu) izjavil naslednje: 

"Naše poslanstvo je, da spreobračamo vse nekristjane, razen Judov." 

Ne bom se spuščal v podrobnosti glede tega, kaj si  gospod kardinal predstavlja pod pojmom nekristjani. Judov naj ne bi spreobračali, ker da sodijo v izvoljeno ljudstvo. 

Z njim se ne morem strinjati glede dveh stvari. 

Prva je, da spreobračanje ljudi ni naša dolžnost. Cerkev, ki je v določenih časih tako razmišljala, je ravno zaradi občutka dolžnosti močno grešila in se,  v povezavi s svetno oblastjo, zapletla v hude zločine. Tak način je spominjal na muslimanski džihad, ne pa na način, vreden našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa. Naloga kristjanov ni spreobračanje, ampak oznanjevanje evangelija.  Jezus je naročil apostolom: "Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!  Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen." (Mr 16,15.16) Sodba je seveda Božja, ne človeška zadeva. Apostoli niso imeli v rokah nobenega človeškega sodišča ali česa podobnega. Naloga cerkve je torej, da oznani evangelij. Spreobračanje je delo Svetega Duha, ki veje, kjer in kakor hoče (cf. Jn 3,8). Kogar Duh spreobrne, ta bo veroval in bo rešen.

Drugič, kardinal Koch pravi, podobno kot dispenzacionalisti, da Judje ne potrebujejo spreobrnjenja, Seveda ne potrebujejo takega "spreobračanja", kot so jim ga vsiljevali v preteklosti. Takega spreobračanja ne potrebuje nihče! Toda, tudi njim je treba povedati veselo novico odrešenja. Jezus je apostolom naročil: "[I]n boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta." (Apd 1,8b) Apostoli so torej najprej Judom oznanili evangelij. Sveti Duh pa je bil tisti, ki je po besedah veselega oznanila deloval v ljudeh.

Naloga kristjanov torej ni spreobračati, ampak evangelizirati. Spreobračanje je potem naloga Svetega Duha. Kadar in kjer Bog deluje, takrat in tam zagotovo deluje.Ni komentarjev: