17. junij 2016

Jozafatova pravna država

Postavil je sodnike v deželi po vseh Judovih utrjenih mestih, od mesta do mesta. Sodnikom je rekel: "Glejte, kaj boste delali, kajti ne smete soditi po človeško, ampak v imenu GOSPODA, ki je z vami, ko razsojate. Strah GOSPODOV naj bo v vas! Pazite, kako boste delali, kajti pri GOSPODU, našem Bogu, ni krivice ne pristranskosti ne sprejemanja podkupnine!"  (2Krn 19,5-7)

Sodna reforma je bila ena od reform, ki jih je izvedel Judov kralj Jozafat. Sodniki so se morali zavedati, da ne nastopajo v svojem imenu, ampak v imenu Boga. Pri strankah, ki so bile v postopku, niso smeli gledati na nobeno od zunanjih okoliščin, kot so moč, vpliv in debelina denarnice, ampak so morali v Božjem strahu soditi nepristransko in na temelju dokazov (cf. 5Mz 17,6. 19,15). 

Danes se sklicujemo na pojme, kot se npr. "pravna država". Vprašanje je seveda, koliko je res pravna. Seveda pa je tudi vprašanje, kolikšen dolgoročni uspeh je imela Jozafatova sodna reforma. Ljudje pač hitro pokvarimo vse, česar se lotimo. 


Ni komentarjev: