24. december 2016

V času, kakršen je taLjudstvo, ki je hodilo v temi,
je zagledalo veliko luč,
nad prebivalci v deželi smrtne sence
je zasvetila luč.
Kajti dete nam je rojeno,
sin nam je dan.
Oblast je na njegovih ramah,
imenuje se:
Čudoviti svetovalec, Močni Bog,
Večni Oče, Knez miru.   
                                            (Iz 9,1.5)

Naš Gospod je prišel na svet v času, kot je ta.  Tej moji trditvi se da oporekati, kajti pred dva tisoč in več leti je bil svet močno drugačen, kot je danes. Res je, tisti svet je bil v mnogočem drugačen, kot je ta danes, toda v določenih bistvenih potezah mu je bil zelo podoben. Greh ni danes nič bolj grešen, kot je bil takrat, a tudi čisto nič manj. Ljudje so se med sabo ljubili, sovražili, načrtovali, jokali, smejali, obdelovali zemljo, pasli živino, izdelovali izdelke in se vojskovali, toda te reči delamo tudi danes. Razlika je le v orodjih in orožjih, ki jih uporabljamo, v stvareh, ki jih izdelujemo  in seveda v električni razsvetljavi, s katero v teh prazničnih dneh bogato onesnažujemo okolje. 

Svet tudi danes tava v temi, čeprav to v svoji arogantnosti zanika. Mi smo vendar otroci razsvetljenstva. Ampak razsvetljenstvu sta sledili dve svetovni vojni in bi mu morebiti še tretja, če ne bi kaj takega ob vseh atomskih in vodikovih bombah pomenilo kolektivnega samomora za človeštvo.  Razsvetljenstvo je torej dokaj slabo razsvetljevalo svet. Ko govori apostol Janez o Gospodovem prvem prihodu na svet, pravi: "Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.  Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal."  (Jn 1, 9.10)  Jezus je prišel v svet, toda ljudem je bila bolj všeč šibka leščerba, kot luč, ki bi jih razsvetlila. O tem je pozneje govoril Nikodemu: "Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna." (Jn 3,19)  Ko nam Bog nastavi zrcalo, se vidimo, kakšni smo v resnici, in se obnašamo kot tisti, ki zvračajo krivdo na zrcalo, če se v njem ne vidijo take, kot bi si želeli. Luther je rekel, da je človek v svojem naravnem padlem stanju "incurvatus in se", oziroma ukrivljen navznoter. Mislim, da je Vinko Ošlak tisti, ki je rekel, da smo ljudje cepljeni proti Bogu.

Sodobni človek beži pred Bogom v brezboštvo, ali v religijo. Meni namreč, da mu to zagotavlja varnost pred Bogom.   Religija, tudi krščanska, daje še posebej varljiv občutek varnosti. Pripadnost neki religiji ali verski organizaciji še zdaleč ni jamstvo za odrešenje. Pravijo, da je vsaka pot v pekel tlakovana z najboljšimi nameni. Islamski teroristi imajo pri svojem početju najboljše namene. Mislijo, da bodo s svojimi dejanji poveličali Alaha, ki jim bo za povračilo za njihovo požrtvovalnost  na stežaj odprl vrata raja ter jim dal na razpolago dvainsedemdeset devic.Kakšna peklenska zmota!  Ko ob neki priložnosti v neki samarijski vasi niso hoteli sprejeti Jezusa in njegovih učencev (cf. Lk 9,51-53), sta apostola Jakob in Janez pokazala zelo veliko vnemo za "našo stvar".  Rekla sta mu: "Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?" (Lk 9,54)  Toda te njune besede pri našem Gospodu še zdaleč niso naletele na odobravanje. Luka pripoveduje:  "Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal." (Lk 9,55)  Ta vrsta gorečnosti mu je tuja.  Jezus je napovedani Knez miru, mir kot ga daje on pa se razlikuje od miru, ki ga daje svet (cf. Jn 14,27).

Jezusovega miru niso deležni vsi, ampak tisti, ki so rojeni od zgoraj, zato je pisano: "Tistim pa, ki so jo [Besedo, Logos - Kristusa; op. Diz.] sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga."  (Jn 1,12.13)  Vsi ljudje na tem svetu smo rojeni iz krvi in volje mesa, nismo pa vsi rojeni iz Boga. Bog vabi tiste, ki jih je on sam izvolil, k rojstvu od zgoraj. Jezus je rekel: "Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje."  (Jn 3,16)  Da, on je prišel na ta svet, da bi z vsem svojim življenjem in s svojo smrtjo na križu odrešil tiste, ki vanj verujejo in jim omogočil večno življenje. On rešuje tudi v času, kakršen je ta.

Ali veruješ vanj?


Ni komentarjev: