11. december 2016

Za koga je Božje kraljestvo?


"Božje kraljestvo ni za dobronamerne, ampak za obupane."  (James Denney)

Jezus je to izrazil na malo drugačen način, ko je rekel: "Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo." (Mt 5,3)  Človek, ki se zanaša na svoje dobre namene, da bi prišel v Božje kraljestvo, ni zrel za Božje kraljestvo. 

Morda je blizu Kraljestva, ampak to še ne pomeni, da je v njem. Kdor živi v Trstu, je bliže Sloveniji, kot tisti v New Yorku, a nobeden od njiju ne živi v Sloveniji. 

Dante je v svoji Božanski komediji napisal, da je nad vhodom v pekel napis: "O vi, ki vstopate, vsak up pustite."  Res je, da vladata  v peklu popoln brezup in brezizhodnost. Toda Denneyev citat ne govori o te vrste brezupu, prej se nanaša na rek, ki pravi, da je vsaka pot v pekel tlakovana z najboljšimi nameni. Zato pravi, da Božje kraljestvo ni za dobronamerne.

Božje kraljestvo je za tiste, ki so obupali nad vsemi samoodrešitvenimi metodami in tehnikami, ki jih ponujajo religije in svet. To so tisti, ki so ubogi v duhu, torej tisti, ki se zavedajo, da je njihova duhovna revščina prevelika, da bi se mogli odrešiti s svojimi močmi, deli in prizadevanji. Božje kraljestvo je za tiste, ki so obupali nad sabo in se, zavedajoč se, da nimajo Bogu ničesar ponuditi, razen svojih grehov, popolnoma predali v roke našemu Odrešeniku Jezusu Kristusu. On vabi:   "Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek."  (Mt 11,28)

Ko 'maš vsega zadost',  je najprimernejši čas, da prideš k Jezusu.


Ni komentarjev: