11. januar 2017

Episkopalna ali viskipalna?

Škotska episkopalna cerkev (Scottish Episcopal Church)  je ena od cerkva Anglikanske skupnosti (Anglican Communion).  Sodi tudi med bolj "liberalne" članice te skupnosti. Res je, da imajo v svojem logotipu (gl. sliko na levi)  napis, ki se glasi: Evangelical truth and apostolic order," ali po naše: "Evangeljska resnica in apostolski red."  S tem hočejo poudariti, da je njihova cerkev zavezana Kristusovemu evangeliju, da pa je organizirana po  načelu apostolske sukcesije (škofje kot nasledniki apostolov, zaradi česar se imenuje episkopalna). 

Žal je od evangeljske resnice, na katero se sklicujejo, ostalo pri njih bore malo, če sploh kaj. Gre predvsem za anglokatoliški tip visoke cerkve, v katerem na primer izkazujejo Mariji in svetnikom podobno čaščenje kot v rimski cerkvi, po drugi strani pa je ta verska skupnost izrazito liberalna (posvečevanje duhovnic, v kratkem pa lahko pričakujemo, da bodo uvedli tudi homoseksualne "poroke").  

Na praznik Gospodovega razglašenja (6. januarja) so v glasgowski katedrali sv. Marije opravili "bogoslužje", pri katerem so prebrali odlomek iz muslimanske svete knjige Korana 19, 16-35). V njem je podan opis Jezusovega rojstva, kot ga je podal Mohamed. V skladu s tem opisom je morala Marija, ker je bila noseča, zapustiti svoj kraj in oditi  "na oddaljen kraj", ker naj bi nanjo gledali kot na nečistnico. Poleg tega jo Koran imenuje Aronova sestra (cf. Koran 19,28; Mohamed jo je očitno pomešal z neko drugo Marijo, Mojzesovo in Aronovo sestro, ki je bila v tem času že več kot tisočletje in pol pokojna). Ko je rodila, naj bi  dojenček Jezus spregovoril in jo tolažil. Poglejmo, kaj pravi Koran 19,30-35:
Spregovoril je (Jezus, op. Diz.): "Jaz sem resnično Allahov suženj. On mi je dal Knjigo in me naredil za Glasnika vere.
 In me naredil, kjerkoli bom, blagoslovljenega in mi priporočil naj opravljam molitev in delim zekat, vse dokler sem živ. 
In me naredil, da sem dober do matere, ni pa me naredil ne nadutega in ne nesrečnega. 
Naj je mir z mano - na dan, ko sem se rodil, na dan, ko bom umrl, in na dan, ko bom ponovno oživljen od mrtvih."
To je pripoved o Jezusu, Marijinemu sinu. Beseda resnice, o kateri se prerekajo. 
Allahu ni potrebno, da si vzame nekoga za sina. Vzvišen je On (nad tem)! Ko se za neko stvar odloči, ji samo reče: "Bodi!" in ta nastane.  
Jezus je torej po koranskem  poročilu Alahov suženj in neke vrste Alahov izdelek, ki ga je Alah ustvaril in ga položil v Marijino telo. Moj cilj ni polemiziranje z muslimani, ki pač verujejo, kakor verujejo, ampak s tistimi "kristjani", ki pravijo, da je koranski Jezus  isti Jezus, kot tisti iz Biblije. Ob takem vsegliharstvu je čisto vseeno, če na praznik razglašenja berejo v cerkvi odlomke iz Svetega pisma ali iz Korana. Koranski citat, ki pravi: "Allahu ni potrebno, da si vzame nekoga za sina," (Ib. v. 35) je v nasprotju s tistim, kar pravi Sveto pismo, kjer beremo: "Angel ji (Mariji, op. Diz.) je odgovoril: 'Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin."  (Lk 1,35) Koranski Jezus torej, za razliko od svetopisemskega, ni Božji Sin! Ampak te razlike nekateri v Škotski episkopalni očitno nočejo poznati. Je morda za to krivo preveč popitega viskija?

Predlagam torej, da se iz episkopalne preimenujejo v viskipalno cerkev. Kakorkoli, šalo na stran.  Koranski Kristus ni Odrešenik.  Pregovor pravi: "Kdor Kristusa noče imeti za Odrešenika, tisti ga bo imel za Sodnika."   Jezus Kristus je Gospod.  To je najstarejša veroizpoved cerkve. Tako bo v pravi Kristusovi cerkvi tudi ostalo. Amen!


Dostop do vira >>>


Ni komentarjev: