21. januar 2017

Kdor pride k Jezusu v veri, ne ostane praznih rok

 Ko je prišel z gore, so ga spremljale velike množice. In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred njim do tal in rekel: "Gospod, če hočeš, me moreš očistiti." Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: "Hočem, bodi očiščen!" In pri priči je bil očiščen gob.Nato mu je Jezus rekel: "Glej, da nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje."
Ko je prišel v Kafarnáum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril: "Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi." Jezus mu je rekel: "Pridem in ga ozdravim." Stotnik pa mu je odgovoril: "Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu: 'Pojdi' in gre; in drugemu: 'Pridi' in pride; in svojemu služabniku: 'Stôri to' in stori." 10 Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem:
"Resnično, povem vam: Pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere! 11 Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. 12 Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunanjejšo temo; tam bo jok in škripanje z zobmi." 13 Stotniku pa je Jezus  rekel: "Pojdi, in kakor si veroval, naj se ti zgodi!" In služabnik je ozdravel tisto uro.    (Mt 8,1-11)

Gobavost je bila v Jezusovem času velik problem. Pravzaprav je ta izraz tedaj pomenil več vrst kožnih bolezni, med katereimi so mnoge spadale med nalezljive. V skladu s starozavezno obredno postavo so gobavci veljali za nečiste, pa ne le oni, ampak tudi vsi, ki so se dotaknili take osebe.  Toda Jezus ob stiku z gobavcem ni postal nečist. Gobavec v zgornjem odlomku je veroval, da ga Jezus more očistiti njegove bolezni. Ne vemo sicer od kod ta njegova vera, morda je šlo za podoben primer kot pri Petru: "[T]ega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih." (Mt 16,17)  Zavedal se je namreč, da ga Jezus more očistiti, če le hoče. To zavedanje je vera. Ker je gobavec veroval,  je naš Gospod  preprosto iztegnil roko rekel: "Hočem, bodi očiščen!" in ga poslal, naj se v skladu s predpisi zglasi pri duhovniku z darom in izvrši vse, kar je bilo potrebno za očiščenje po Mojzesovi postavi.  

V nadaljevanju imamo drug primer vere. Rimski stotnik (centurio) je, kot že izraz pove, poveljeval enoti, ki je štela kakih sto mož. Iz Lukovega poročila izvemo, da je  stotnik pravzaprav poslal  k Jezusu odposlance s prošnjo, da bi ozdravil njegovega služabnika. Matej je, podobno kot tudi na drugih mestih,  izločil iz pripovedi stvari, ki so se mu zdele nebistvene.  Torej je v našem primeru povedal, kar je stotnik izrazil preko  odposlancev. Stotnik je bil pogan, ki  je vedel, da postane Jud, ki vstopi v hišo pogana, v skladu s svojimi predpisi, obredno nečist. Zato je o sebi rekel, da ni vreden, da bi Gospod stopil pod njegovo streho, obenem pa, da  za ozdravljenje služabnika zadostuje le Jezusova beseda. Stotnik je izrazil svojo vero v svojem  častniškem žargonu: kadar koli je namreč on, kot nadrejeni častnik, nekaj ukazal podrejenemu, je slednji moral to isto stvar nemudoma in vestno opraviti, skladno s predpisi. Če torej Jezus tako ukaže, potem mora bolezen nemudoma zapustiti  služabnika. Vedel je, da je Jezus resnični Mesija,  torej mu je bila dana vera. Jezus je pred svojimi spremljevalci pohvalil to veliko vero, ki jo je izrazil rimski stotnik, saj česa takega pri Izraelovih sinovih še ni doživel. Zato je svojim spremljevalcem povedal resnico, da bodo tisti iz poganskih ljudstev in narodov, ki se pozitivno odzovejo na Gospodovo sporočilo,  deležni skupaj s starozaveznimim očaki občestva v nebeškem kraljestvu, sinovi kraljestva  (tu so mišljeni Izraelci po poreklu), ki se nanj negativno odzovejo, pa bodo pogubljeni. 

Ob neki drugi priložnosti Jezus je rekel: "Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel." (Jn 6,37) Gobavec in rimski stotnik sta prišla k našemu Gospodu, in nista ostala praznih rok. Eden je prejel telesno zdravje, drugi ozdravljenje služabnika. Največji dar, ki ga lahko nekdo prejme od Jezusa, je večno življenje v Božjem kraljestvu. Kdor v tej veri pristopi k Jezusu, ga le-ta ne bo zavrgel. 

Si med tistimi, ki verujejo vanj?


Ni komentarjev: