15. april 2017

Razume in skrbi

BERILO:
Iz 53,1-8


V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine... (Iz 53,4)

Ko so nekega moža vprašali, ali misli, da sta nevednost in apatičnost težavi sodobne družbe, se je ta pošalil: "Ne vem in vseeno mi je." 
Domnevam, da danes veliko malodušnih ljudi čuti enako o svetu in ljudeh na njem. Kar pa se tiće težav in zaskrbljenosti v našem življenju,  Jezus popolnoma razume in mu je globoko mar za nas. Iz 53, starozavezno preroštvo o Jezusovem križanju, nam da vpogled v to, skozi kaj je šel za nas. "Bil je mučen,..., kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol" (v.7). Kajti bil je... zadet zaradi prestopka mojega ljudstva" (v.8). "GOSPODU je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo: če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni, GOSPODOVA volja bo uspevala po njegovi roki" (v.10). 
Na križu je Jezus prostovoljno nosil naš greh in krivdo. Nihče ni trpel bolj, kot je naš Gospod za nas. Vedel je, kaj ga bo stalo, da nas reši naših grehov, in v ljubezni je bil to pripravljen plačati (v.4-6).  
Zaradi vstajenja od mrtvih je jezus danes živ in prisoten pri nas. ne glede na to, s kakršnokoli situacijo se srečujemo, Jezus razume in mu je mar za nas. In izpeljal nas bo iz nje. 

David MacCaslandIz: Naš vsakdanji kruh, letnik 61, štev.12, letnik 62, štev. 1,2 in 3. Vesela novica, Ljubljana 2017.

Ni komentarjev: